Har mamma verkligen rätt till arvet?

Hej
Jag bor utomlands och har fått reda på att min pappa har avlidit. Jag inte har någon god relation med min mamma som inte vill ha någon kontakt med mig och fick därför inte omedelbart veta att min pappa gått bort.

Begravningsbyrån säger att min mamma har tagit del av hela arvet samt tagit upp fastigheten som är min till 100 % i bouppteckningen men som min mamma bor i utan något avtal mellan oss sedan över 20 år.

Jag har inga syskon och jag undrar vad som gäller för mig gällande arvet från min pappa samt fastigheten som mamma gör anspråk på?

Hej och tack för din fråga,

Eftersom du i din frågeställning inte nämner något om att din pappa skulle ha upprättat något testamente utgår jag i mitt svar från att testamente inte existerar.

Om dina föräldrar var gifta vid din pappas bortgång har du som deras gemensamma barn inte rätt att få ut arvet efter din pappa direkt. Istället tillfaller hela arvet din mamma och först när hon går bort kommer du att få ut ett sk efterarv efter din pappa. Om dina föräldrar dock inte var gifta vid din pappas bortgång, tillfaller hela din pappas arv dig direkt. Din mamma har då felaktigt tagit del av arvet, eftersom hon utan testamente inte har arvsrätt efter din pappa.

Rörande fastigheten som felaktigt har tagits upp i bouppteckningshandlingen bör du påtala denna felaktighet på förrättningsdagen. Som arvinge eller efterarvinge har du en lagstadgad rätt att bli kallad till förrättningsdagen, vilket är den dag som bouppteckningen ska förrättas. Har du inte blivit kallad till förrättningsdagen får Skatteverket inte godkänna bouppteckningen.

Om förrättningsdagen dock redan har ägt rum och bouppteckningen hunnit skickas in till Skatteverket bör du kontakta Skatteverket för en komplettering. Har bouppteckningen dessutom redan hunnit registreras ska istället en tilläggsbouppteckning upprättas och skickas in till Skatteverket. Beträffande tilläggsbouppteckning gäller samma regler för upprättande som för den ordinarie bouppteckningen. Det är således dödsbodelägarna (din mamma om dina föräldrar var gifta din pappas bortgång, eller du själv om de inte var gifta) som ansvarar för att tilläggsbouppteckningen blir korrekt upprättad och inskickad till Skatteverket.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga

Jag vill bli kontaktad via:


Genom att skicka formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Sök i vår frågedatabas