Kan jag kräva ersättning för en soffa som gått sönder?

Hej,

Har en fråga angående konsumentköplagen. Jag köpte en soffa december 2015, vad jag vet så har man alltid 3 år reklamationsrätt. Min soffan gick sönder efter 4 år då stommen gick itu. Har jag rätt att kräva ersättning för det? Jag tycker att soffan som kostar 15000 kr borde hålla längre än 4 år.

Hej och tack för din fråga,

Huvudregeln är att en konsument kan reklamera en vara i högst tre år. Om det däremot finns ett avtalsvillkor mellan konsumenten och näringsidkaren som ger konsumenten en mer förmånlig reklamationstid så är gäller det villkoret. Du får därför dubbelkolla om det finns några förmånliga avtalsvillkor för dig avseende reklamtionstiden, annars är det för sent att reklamera.

Att reklamera innebär att konsumenten kontaktar näringsidkaren och berättar vad som är fel med den vara som inhandlats och kräver att näringsidkaren rättar till felet.

Om konsumenten inte reklamerar inom tre år från det att denne tagit emot varan går rätten att åberopa felet förlorat, om inget annat följer av en garanti eller liknande utfästelse.[1] Avtalsvillkor som är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne om inte annat anges i lagen.[2] Det innebär att en näringsidkare kan ha mer förmånliga avtalsvillkor gentemot konsumenten. Om det finns ett avtalsvillkor mellan konsumenten och näringsidkaren som har längre reklamationstid så är den gällande. Om det inte finns något avtalsvillkor så får man som konsument utgå från treårsregeln.

För att en näringsidkare ska vara skyldig att åtgärda felet ska felet vara ursprungligt, t.ex. ett fabrikationsfel. Ett ursprungligt fel behöver inte visa sig direkt. Det kan handla om ett ursprungligt fel även om felet visar sig efter viss tid. Ett fel som beror på vanvård, onormalt bruk, olyckshändelse eller liknande förhållande kan näringsidkaren inte hållas ansvarig för.

Oavsett när konsumenten reklamerar är det denne som måste kunna styrka att det faktiskt finns ett fel. Detta kan konsumenten göra på olika sätt beroende på vilken typ av fel det handlar om.

Om konsumenten och näringsidkaren inte kommer överens kan konsumenten vända sig till Konsumentverket, Kommunens konsumentvägledare eller Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för råd och vägledning.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 23 § 3 st. KköpL.
[2] 3 § KköpL.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.