Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Har min avlidne makes särkullbarn rätt till min lägenhet utomlands?

Datum: 03/12/2021

Hej,

Min systers man avled nyligen. Han har barn som inte är min systers barn, det vill säga särkullbarn. Min syster äger en lägenhet i Sydamerika.

Har barnen rätt till lägenheten som min syster äger?

 

 

Hej och tack för din fråga,

Efter ett dödsfall ska en bouppteckning och därefter ett arvsskifte göras. Om den avlidne personen var gick gift ska en bodelning göras först.

Mellan makar finns två former av egendom; giftorättsgods och enskild egendom. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom enligt Äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kap. 1 §. Det är värdet av makarnas samlade giftorättsgods, efter avdrag för skulderna, som ingår i bodelningen och som delas lika mellan makarna. Om lägenheten är giftorättsgods kommer den således ingå i den förmögenhetsmassa som kommer att delas lika mellan den efterlevande makan och den avlidne makens dödsbo.

Efter att man räknat ut varje makes andel vid bodelningen ska den faktiska egendomen fördelas mellan makarna. Varje make har rätt att i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar enligt 11 kap. 7 § ÄktB.

Eftersom värdet av det samlade giftorättsgodset ska delas lika mellan makarna i en bodelning måste den make vars giftorättsgods har högst värde alltså ge en del av sin egendom till den andre. Maken kan också välja att ersätta värdet med motsvarande belopp i pengar.

Den avlidne makens del av giftorättsgodset utgör dennes kvarlåtenskap och delas upp mellan dennes barn. Om den avlidne maken har särkullbarn har de rätt att få ut sitt arv direkt, medan den efterlevande maken ärver före gemensamma barn enligt 3 kap. 1 § 1 st. Ärvdabalken (ÄB). Om särkullbarnen vill kan de avstå från sin del av arvet så att det i stället tilldelas den efterlevande maken enligt 3 kap. 9 § ÄB.

Den efterlevande maken har ett visst skydd mot den avlidne makens särkullbarn. Enligt 3 kap. 1 § 2 st. ÄB har den efterlevande maken rätt att vid bodelningen erhålla egendom som motsvarar minst 4 gånger det fastställda prisbasbeloppet.

Den efterlevande maken kan även begära att behålla sitt giftorättsgods genom att påkalla jämkning enligt 12 kap. 2 § ÄktB. Genom att påkalla jämkning kan den efterlevande maken skydda sin egendom mot den avlidne makens särkullbarn och testamentstagare. Regeln är utformad som en ovillkorlig rätt för den efterlevande maken att behålla sitt giftorättsgods som sin andel vid bodelningen.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.