fbpx
Underhållsbidrag

Har min dotter möjlighet att söka ekonomiskt bistånd?

Hej,

Jag har en dotter som är 25 år och som just har avslutat sina universitetsstudier. På grund av utmattning kan hon inte arbeta i nuläget. Hon har inte rätt till sjukpenning, A-kassa eller aktivitetsstöd eftersom hon började studera direkt efter gymnasiet. Hon har inga tillgångar som kan avyttras eller något sparkapital. Har hon möjlighet att söka ekonomiskt bistånd?

Hej och tack för din fråga,

Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt.

Rätt till ekonomiskt bistånd  finns i regel inte om den sökande har pengar på banken eller andra tillgångar och personen ska alltid i första hand söka andra bidrag och ersättningar som hen kan få, till exempel sjukpenning. Ekonomiskt bistånd ska fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem.

Är en person sjuk och därför inte kan arbeta behöver denne kunna visa det med ett läkarintyg om nedsatt arbetsförmåga. För att ansöka om ekonomiskt bistånd kan man ta kontakt med socialtjänsten i sin hemkommun.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas