fbpx

Har min dotter rätt att veta att jag är hennes far?

Hej,

Min dotter vet inte att jag är hennes far. Har hon inte rätt att veta det?

Hej och tack för din fråga,

Jo, din dotter har rätt att veta att du är hennes far.

Barn har rätt att veta sitt ursprung. Socialnämnden har därför en skyldighet att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs.[1] Socialnämnden ska vid sin utredning inhämta upplysningar från bland annat modern, men hon har ingen skyldighet att medverka i utredningen. Utredning om faderskap får läggas ned bland annat om det visar sig omöjligt att få de upplysningar som behövs för att fastställa faderskapet.[2] Om barnet själv vill fastställa ett faderskap, har barnet rätt att väcka talan i domstol.[3] Notera att det endast är barnet som får väcka talan i denna fråga.

Om barnets moder vid födseln är gift med en man, ska denne anses vara barnets far.[4] Om du och barnets mor var gifta med varandra vid barnets födsel är ni båda barnets vårdnadshavare.[5] Som huvudregel består den gemensamma vårdnaden även om ni efter barnets födsel har skilt er. Om du och barnets mor inte var gifta vid födseln ska faderskapet fastställas genom bekräftelse eller dom.[6]

Om du har vårdnad om barnet men inte bor tillsammans med det, har barnet rätt till umgänge med dig.[7] Viktigt att notera är att rätten till umgänge tillfaller barnet. Både du och barnets mor ansvarar för att barnets behov av umgänge med dig kan tillgodoses. Om du är fastställd förälder till barnet har du rätt att i domstol väcka talan om umgänge med ditt barn.[8] Vid frågor som rör vårdnad, boende och umgänge ska alltid barnets bästa vara avgörande.[9]

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri telefonrådgivning.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 2 kap. 1 § Föräldrabalken
[2] 2 kap. 7 § Föräldrabalken
[3] 3 kap. 5 § Föräldrabalken
[4] 1 kap. 1 § Föräldrabalken
[5] 6 kap. 3 § Föräldrabalken
[6] 1 kap. 3 § Föräldrabalken
[7] 6 kap. 15 § Föräldrabalken
[8] 6 kap. 15a § Föräldrabalken
[9] 6 kap. 2a § Föräldrabalken

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas