Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Har min dotter rätt att veta att jag är hennes far?

Datum: 12/07/2022

Hej,

Min dotter vet inte att jag är hennes far. Jag och mamman gjorde slut redan under graviditeten och hon har vägrat att låta mig träffa henne ända sedan födseln. Min dottern är nu 6 år gammal och har en styvpappa som jag misstänker att hon tror är hennes biologiska far. Har hon inte rätt att veta att det i själva verket är jag, även om vi aldrig träffats eller har någon relation? Jag hade som sagt gärna velat ha umgänge om mamman hade tillåtit det.

Hej och tack för din fråga,

Jo, din dotter har rätt att veta att du är hennes far.

Barn har rätt att veta sitt ursprung. Socialnämnden har därför en skyldighet att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs.[1] Socialnämnden ska vid sin utredning inhämta upplysningar från bland annat modern, men hon har ingen skyldighet att medverka i utredningen. Utredning om faderskap får läggas ned bland annat om det visar sig omöjligt att få de upplysningar som behövs för att fastställa faderskapet.[2] Om barnet själv vill fastställa ett faderskap, har barnet rätt att väcka talan i domstol.[3] Notera att det endast är barnet som får väcka talan i denna fråga.

Om barnets moder vid födseln är gift med en man, ska denne anses vara barnets far.[4] Om du och barnets mor var gifta med varandra vid barnets födsel är ni båda barnets vårdnadshavare.[5] Som huvudregel består den gemensamma vårdnaden även om ni efter barnets födsel har skilt er. Om du och barnets mor inte var gifta vid födseln ska faderskapet fastställas genom bekräftelse eller dom.[6]

Om du har vårdnad om barnet men inte bor tillsammans med det, har barnet rätt till umgänge med dig.[7] Viktigt att notera är att rätten till umgänge tillfaller barnet. Både du och barnets mor ansvarar för att barnets behov av umgänge med dig kan tillgodoses. Om du är fastställd förälder till barnet har du rätt att i domstol väcka talan om umgänge med ditt barn.[8] Vid frågor som rör vårdnad, boende och umgänge ska alltid barnets bästa vara avgörande.[9]

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 2 kap. 1 § Föräldrabalken
[2] 2 kap. 7 § Föräldrabalken
[3] 3 kap. 5 § Föräldrabalken
[4] 1 kap. 1 § Föräldrabalken
[5] 6 kap. 3 § Föräldrabalken
[6] 1 kap. 3 § Föräldrabalken
[7] 6 kap. 15 § Föräldrabalken
[8] 6 kap. 15a § Föräldrabalken
[9] 6 kap. 2a § Föräldrabalken

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.