Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Har min dotter rätt till skadestånd för skönhetsfel i samband med operation?

Datum: 15/06/2023

Hej,

När jag fick min dotter klipptes navelsträngen på förlossningen fel. Nu är min dotter 8 år och vägrar visa sig på badhuset och omklädningsrummet i skolan eftersom hennes navel sticker ut.

Har min dotter rätt till någon form av skadestånd?

Hej och tack för din fråga,

Patientskadelagen är tillämplig då den reglerar rätten till patientskadeersättning samt skyldigheten för vårdgivare att hålla en försäkring som täcker sådan skada enligt 1 § patientskadelagen (PskL).

Enligt 6 § p. 1 PskL ska patientskadeersättning lämnas för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd. Vidare stadgas att ersättning endast ska ges om skadan kunnat undvikas på något sätt genom ett annat utförande eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

Enligt 12 § PskL har vårdgivare en försäkringsskyldighet som innebär att de ska ha en patientförsäkring som täcker ersättning för skador enligt patientskadelagen. Således ska patientskadeersättningen utges av försäkringsgivaren enligt 13 § PskL.

För att få ersättning enligt patientskadelagen måste talan väckas inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades enligt 23 § PskL.

Slutligen kan man vända sig till sitt försäkringsbolag för att höra vad försäkringen täcker då det i vissa fall kan täcka patientskador. Försäkringsbolagen har som regel liknande villkor gällande preskriptionstid och att man ska vara försäkrad vid tillfället för skadan.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.