Har min fru rätt till hälften av min egendom om vi skiljer oss?

Hej,

För tre år sedan bestämde jag och min fru efter många års äktenskap att separera. Vi skrev inga dokument, allt var muntligt. Jag flyttade först och tog med mig vad min fru kunde avvara. Efter några månader flyttade även min fru. Vi sålde huset och hon fick behålla hela vinsten. Vi bestämde att vänta med skilsmässan.

Nu verkar situationen ha mognat för att fullfölja skilsmässan men inte i samförstånd som tidigare. Min fru hotar nu att kräva kompensation och hälften av mina tillgångar (bostadsrätt, bil, fonder m.m.). Min fråga är vad lagen säger om detta, måste jag lämna hälften av allt jag äger?

Hej och tack för din fråga,

Äktenskapsskillnad och bodelning regleras i Äktenskapsbalken. Vid bodelning till följd av äktenskapsskillnad skall makarnas egendom fördelas med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, 9 kap. 2 § ÄktB. I det fall ingen av makarna har enskild egendom till följd av exempelvis äktenskapsförord eller villkorad gåva skall makarnas samtliga tillgångar, i egenskap av giftorättsgods, ingå i bodelningen, 10 kap. 1 § samt 7 kap. 1-2 §§ ÄktB. Det sammanlagda giftorättsgodset skall som huvudregel delas lika mellan makarna, 11 kap. 3 § ÄktB. För tiden mellan att talan om äktenskapsskillnad väcktes och att bodelningen förrättas är makarna skyldiga att redovisa för sin egendom, 9 kap. 3 § ÄktB. Att egendomsförhållandena såg annorlunda ut vid den faktiska separationen än de gör vid ansökan om äktenskapsskillnad är i regel inte någonting som bodelningsreglerna tar hänsyn till.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas