Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Har min make som är utlänsk medborgare rätt till hälften om vi skiljer oss?

Hej!

Jag är gift med en man som ej är svensk medborgare. Han har ett aktibebolag jag har en hyresrätt. Kan han ta hälften av all min egendom om vi skiljer oss?

 

Hej och tack för din fråga.

Efter äktenskapsskillnad ska bodelning ske. Huvudregeln vid en bodelning är att allt giftorättsgods ska delas lika mellan makarna. All egendom i äktenskapet är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Enskild egendom är sådant som exempelvis reglerats att det ska vara enskild egendom genom äktenskapsförord eller erhållits genom arv eller gåva med förbehåll om att egendomen ska vara enskild.  Tillgångar, med avdrag för skulder, ska alltså delas makar vid en bodelning.

Gällande hyresrätten anses den inte ha något värde i en bodelningen, istället blir det den som har störst behov av att bo kvar i bostaden får göra det. Det kan till exempel handla om den maken som ska ha barnen boende hos sig. Om bara en av makarna står på hyreskontraktet krävs det att den andra makan dels har störst behov av bostaden och dels att det är skäligt att den andra makan övertar hyreskontraktet, för att den andra makan ska få bo kvar.

Som huvudregel prövas frågor om äktenskapsskillnad enligt svensk lag om makarna har hemvist här i landet.

Med vänlig hälsning

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online