Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Har min man rätt till halva sparandet vid äktenskapsskillnad?

Hej,

Jag och min man ska skiljas. Han har skuldsanering som påbörjades för drygt tre år sedan. Vi har ett gemensamt sparkonto som min man nu vill att vi skall dela på. Har han rätt till hälften av pengarna på sparkontot trots att jag varit med och betalat för hans skulder?

Hej och tack för din fråga,

Äktenskapsskillnad och bodelning regleras i Äktenskapsbalken. Vid bodelning till följd av äktenskapsskillnad skall makarnas egendom fördelas med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, 9 kap. 2 § ÄktB. I det fall ingen av makarna har enskild egendom till följd av exempelvis äktenskapsförord eller villkorad gåva skall makarnas samtliga tillgångar, i egenskap av giftorättsgods, ingå i bodelningen, 10 kap. 1 § samt 7 kap. 1-2 §§ ÄktB. När man beräknar makarnas andelar i bodelningen får var och en lägga undan så mycket av sitt giftorättsgods att det täcker ens skulder, 11 kap 2 § 1 st ÄktB. Värdet på det kvarvarande giftorättsgodset läggs sedan ihop och delas lika mellan makarna, 11 kap 3 § ÄktB. Andelen i den likadelningen plus det belopp maken fått lägga undan för att täcka sina skulder utgör de tillgångar vardera part kommer att ha efter bodelningen.

I det fall ena maken har skulder som överstiger dennes tillgångarna är det endast den andre makens tillgångar som delas lika vid bodelningen. I det fall ett gemensamt sparkonto är den enda tillgången och ena makens hälftenandel tas undan för att täcka dennes skulder är det således endast 50 % av värdet på sparkontot som ska delas mellan makarna.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online