Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Har mor- eller farföräldrarna rätt till ökat umgänge?

Vilken rätt har en farmor/mormor till umgänge till sina barnbarn?

Hej och tack för din fråga,

Det finns idag ingen lagstadgad umgängesrätt för mor- eller farföräldrar. Barnets vårdnadshavare har dock ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon annan som står barnet särskilt nära, utöver föräldrarna, så långt som möjligt tillgodoses. Kontakt med mor- och farföräldrar kan omfattas av detta ansvar.

Vill en mor- eller farförälder ha ökat umgänge med sina barnbarn bör därför mor- eller farföräldern i första hand kontakta barnbarnets vårdnadshavare.

Skulle vårdnadshavaren inte vilja samarbeta, återstår det för mor- eller farföräldern att vända sig till socialnämnden. På talan av socialnämnden kan nämligen rätten besluta om umgänge mellan barnet och någon annan än en förälder. Det bör förtydligas att en mor- eller farförälder inte själv kan föra talan i domstol om umgängesrätt utan ärendet måste gå via socialnämnden.

Vänliga hälsningar,
Advokatbyrå Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online