fbpx

Har särkullbarnen rätt till hela arvet om vi gifter oss och en av oss därefter avlider?

Hej,

Jag och min sambo har särkullbarn men inga gemensamma barn. Har barnen rätt till hela arvet om vi gifter oss och en av oss senare avlider?

Hej och tack för din fråga,

Om en make avlider upplöses äktenskapet enligt 1 kap 5 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Upplöses äktenskapet ska en bodelning ske där makarnas giftorättsgods ska ingå, 9 kap 1 § samt 10 kap. 1 § ÄktB. Enligt 11 kap. 3 § ÄktB ska makarna dela på hälften av giftorättsgodset i bodelning så att hälften går till den efterlevande maken och hälften går till den avlidne makens kvarlåtenskap. Den avlidnes makes del i giftorättsgodset ska därefter delas upp mellan dennes arvingar. Är barnen särkullbarn har de rätt att ta ut sitt arv direkt efter sin avlidne förälder enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Om barnen vill kan de avstå från sin arv från föräldern så att den efterlevande maken får det enligt 3 kap. 9 § ÄB.

Det går att skriva testamente till förmån för make/maka om det finns särkullebarn, dock har särkullebarn i egenskap av bröstarvingar alltid rätt att få ut sin laglott vilket motsvarar halva arvslotten enligt 7 kap 1 § ÄB.

Enligt 3 kap. 1 § 2 st. ÄB har den efterlevande make ett visst skydd mot sin makes särkullbarn. Skyddet innebär att den efterlevande maken alltid har rätt att få ut minst fyra gånger gällande prisbasbelopp i bodelning.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas