Har socialtjänsten rätt att räkna mitt CSN och min inkomst som min mammas?

Hej,

Jag är en elev som går på gymnasiet. Jag är 19 år och jag jobbar extra efterskolan. Min mamma jobbar inte och hon får socialbidrag. Min fråga är har socialen rätt att räkna mitt lån och min inkomst som min mammas inkomst?

Hej och tack för din fråga,

Ekonomiskt bistånd och socialbidrag är samma sak. Dessa ord täcker all ekonomisk hjälp du kan få enligt socialtjänstlagen. Försörjningsstöd är en del av det ekonomiska biståndet eller socialbidraget.

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden.[1] Försörjningsstödet ska fungera som ett sista alternativ när alla andra möjligheter är uttömda. Man ska till exempel ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som man möjligtvis kan ha rätt till, exempelvis bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, underhållsstöd eller sjukpenning.

Enligt samma bestämmelse krävs det även att den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd, förutsatt att denne står till arbetsmarknadens förfogande. Vid godtagbara skäl kan man få försörjningsstöd även om man inte står till arbetsmarknadens förfogande. Bestämmelsen kan medföra att socialnämnden kräver att den enskilde står till arbetsmarknadens förfogande på heltid och är beredd att ta lämpligt arbete om så erbjuds.

Den enskildes hjälpbehov kan även tänkas bli tillgodosett på privat väg genom egna disponibla tillgångar eller anhörigas insatser.

Följande inkomster som huvudregel inte beaktas vid bedömning av rätten till bistånd:[2]

  1. hemmavarande barns inkomster av eget arbete,
  2. hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolungdomar är under 21 år

Med skola inräknas grundskola, gymnasiet eller annan jämförlig grundutbildning.

Det finns emellertid ett undantag från huvudregeln och det är att inkomster ska beaktas till den del de överstiger ett prisbasbelopp per år.[3]

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 4 kap. 1 § SoL.
[2] 4 kap. 1 a § SoL.
[3] 2 kap. 6 -7 §§ SFB.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.