Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Har vi rätt att riva stugan som tillhör någon annan men står på vår mark?

Datum: 28/06/2023

Hej,

Vi äger lite mark kring ett stugområde. Vår plan är att stycka av och sälja fyra tomter för nya fritidshus. Av någon anledning har dock en stuga på en granntomt någon gång på 60-talet byggts över tomtgränsen in på vår mark, vilket gör avstyckningen svår. Stugan är i ganska dåligt skick och vi hoppades att den en dag skulle rivas. Något arrendekontrakt finns inte. Nu har grannfastigheten med stugan som delvis står på vår mark sålts till nya ägare, som har för avsikt att låta stugan stå kvar. Skulle vi inte i detta läge fått chans till hembud, och hur gör vi annars för att kunna disponera vår mark, det vill säga helst bli av med stugan?

Hej och tack för din fråga,

De nya ägarna av grannfastigheten kan ha viss rätt att behålla stugan. Detta förutsätter att en rivning skulle medföra en betydande olägenhet för dem. Skulle så vara fallet finns det möjlighet till ersättning för de olägenheter detta istället medför er. Vidare kan ni även ta hjälp av Kronofogdemyndigheten för att få hjälp med avlägsnande.

Möjligheten till hembud, det vill säga förköpsrätt till stugan, skulle jag anse vara begränsad. För att hembud ska vara aktuellt krävs att ägaren som ska överlåta stugan går med på detta. Enligt praxis har dock ett hembudsförbehåll ingen verkan vid försäljning av en fastighet. Rör det sig däremot om en gåvoöverlåtelse är hembudsförbehåll accepterat av Högsta domstolen.[1] För att ni ska ha en möjlighet till hembud krävs det att stugan överlåts som en gåva, där överlåtaren bakat in en hembudsklausul till er förmån.

Enligt lagen räknas er mark som en fastighet.[2] Om en byggnad eller annan anläggning uppförts över er fastighetsgräns behöver ägaren av byggnaden inte avträda byggnaden, om det skulle medföra en betydande kostnad eller olägenhet för denne, förrän anläggningen avlägsnas eller blir obrukbar.[3] Med att anläggningen är obrukbar avses att byggnaden inte är i ett sådant skick att det är ekonomiskt försvarligt att sätta den i stånd. Det måste alltså till en bedömning av stugans skick och huruvida dess avlägsnande skulle medföra en betydande kostnad eller olägenhet för din granne.

Skulle det anses vara ekonomiskt försvarbart att inte riva stugan kan ni, i egenskap av fastighetsägare, vara berättigade ersättning för de olägenheter intrånget medför. Stugans ägare blir då skyldig att ersätta er för de kostnader stugans placering medför. Ersättningen kan bestämmas till antingen ett engångsbelopp eller en årlig ersättning så länge stugan står kvar.[4]

Då det inte föreligger ett arrendeavtal som ger grannen rätt till att nyttja bostaden, har ni möjlighet att ansöka om så kallad särskild handräckning (avlägsnande) hos Kronofogdemyndigheten för att få saken prövad.[5]

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också läsa mer om ämnet i vår handbok i fastighetstvist.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] NJA 1981 s. 897
[2] 1 kap. 1 § jordabalk (1970:994) (JB)
[3] 3 kap. 12 § JB
[4] 3 kap. 12 § JB
[5] 4 § Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.