Specialerbjudande

Använd koden:KONSULTATION

(50% gäller till söndag)

Sök

Har vi som föräldrar rätt att få se en orosanmälan?

Datum: 10/02/2023

Hej,

Vi har som föräldrar blivit orosanmälda till socialtjänsten och vi skulle gärna vilja titta på anmälan. Jag har kontaktat socialsekreteraren men hon hör inte av sig. De som anmälde oss hänvisar till socialtjänsten för mer information om anmälan.

Nu undrar jag om vi verkligen behöver genomföra mötet som socialtjänsten kallat oss till när de inte vill visa oss anmälan? Har jag rätt att få se denna anmälan?

Hej och tack för din fråga,

Ett barn har rätt till omvårdnad, trygghet samt god fostran och ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppsbestraffning eller annan kränkande behandling.[1] Barnets vårdnadshavare, oftast dess föräldrar, ansvarar för detta omsorgsbehov.[2] Socialtjänsten fått ett övergripande ansvar för att se till så att barn växer upp under trygga och goda förhållanden.[3] Får socialtjänsten höra talas om att ett barn far illa har myndigheten en skyldighet att utreda om barnet är i behov av hjälp.

Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden.[4] Socialtjänsten har alltså alltid en skyldighet att ta en orosanmälan som kommer in på allvar för att kunna utesluta något missförhållande för barnet. Därför måste man som vårdnadshavare bidra till att utredningen fullföljs och delta på möten med socialtjänsten etc.[5]

En orosanmälan kan lämnas anonymt, icke-anonymt eller icke-anonymt men med önskan om att få vara anonym i förhållande till de berörda föräldrarna. Har anmälan lämnats in anonymt har man ingen rätt att be socialtjänsten efterforska anmälarens identitet annat än i absoluta nödfall.[6] Har anmälaren bett om att få vara anonym gentemot föräldrarna är anmälan sekretessbelagd och socialtjänsten behöver göra en sekretessprövning innan de kan lämna ut några uppgifter.[7]

Uppgifter kan hållas hemliga om det kan antas att fara uppkommer för att den som har lämnat uppgiften eller någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.[8] Vid bedömningen av om uppgiften kan lämnas ut till en vårdnadshavare får det även betydelse om det berörda barnet kan tänkas lida betydande men om uppgiften röjs.[9] Inte bara uppgifter om vem som gjort anmälan omfattas av sekretessreglerna utan även själva innehållet om det kan tänkas avslöja vem som har gjort anmälan eller innebära men för barnet.

Kort sagt går det att få ut handlingar från socialtjänsten om det inte är till skada för den enskilde, detta är ett ganska lågt krav på sekretess. Är det dessutom så att du redan vet vem som gjort orosanmälan och denne inte begärt anonymitet i frågan borde det vara enklare att få tillgång till handlingen. Socialtjänsten måste dock pröva saken och även ta hänsyn till barnet/barnen ifråga. Är innehållet i anmälan sådant innehåll som gör att barnet kan fara illa om det röjs för vårdnadshavaren ska det inte lämnas ut.[10] Får ni inte eller hinner ni inte få se orosanmälan innan mötet med socialtjänsten får ni mer information på mötet om vilka uppgifter det är ni ska bemöta, detta då socialsekreteraren kommer ställa frågor kring den oro som anmälts. Efter mötet tar socialsekreteraren ställning till om anmälan ska leda till att en utredning ska inledas eller inte.[11]

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också hitta mer information i våra handböcker om LVU-processen och vårdnad, boende och umgänge.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 6 kap. 1 § FB.
[2] 6 kap. 2 § FB.
[3] 5 kap. 1 § SoL.
[4] 14 kap. 1 c § SoL.
[5] 11 kap. 1 § SoL.
[6] Se JO beslut 2010/11 s. 318.
[7] 26 kap. 1 § OSL.
[8] 26 kap. 5 § OSL.
[9] 12 kap. 3 § OSL.
[10] 12 kap. 3 § OSL.
[11] 11 kap. 1 § SoL.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.