Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Ska lägenhet som köpts under pågående separation ingå i en bodelning?

Hej,
Jag har köpt en lägenhet under pågående separation och flyttat till den redan och nu ska vi skicka in skilsmässoansökan – vi har ordnat bodelningen själva och är överens. Min fråga är följande: Har min man i framtiden rätt att kräva halva värdet av min lägenhet i o m att jag köpte den under tiden vi var gifta? Jag har köpt lägenheten själv, skaffat egna lån endast i mitt namn. Jag är ensam ägare. Behöver jag ett äktenskapsförord på lägenheten innan vi skiljs?

Tacksam för svar.

Hej och tack för din fråga,

Utgångspunkten är att all egendom mellan makar är giftorättsgods, vilket ska delas lika vid en separation och bodelning. Vill makar att viss egendom endast ska tillhöra en make, kan ett äktenskapsförord upprättas, som gör egendomen enskild.

Efter en skilsmässa, dvs när makarnas äktenskapsskillnad blivit upplöst genom dom, så ska makarna göra en bodelning. Vid bodelningen utgår man från makarnas egendomsförhållanden den dagen då ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten. En bodelning kan också göras under äktenskapet, vilket dock måste anmälas till Skatteverket. En bodelning under äktenskapet handlar om att man delar upp tillgångar och skulder mellan sig, men tillgångarna blir inte enskild egendom och ska därför fortfarande ingå i en bodelning vid skilsmässa.

Av din fråga framgår att du köpt en lägenhet innan er ansökan om skilsmässa skickats in. Utan ett äktenskapsförord utgör denna lägenhet giftorättsgods. Som framgått ovan, delas giftorättsgods lika mellan makar.

För att skydda lägenheten du köpt från en likafördelning, bör ni således skriva ett äktenskapsförord.  Är detta inte möjligt innan inskickande av ansökan om äktenskapsskillnad, får du förlita dig på era möjligheter att komma överens vid bodelningen som ska ske.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online