Hur kan jag få pappan att följa domen om vårdnad?

Hej,

Jag har tidigare haft en vårdnadsprocess som ej åtföljts av sonens pappa. Sonens pappa har fört bort pojken och håller undan honom.  Jag har haft kontakt med socialtjänsten, familjerätten och polisen men får ingen hjälp. Pappans mobil är avstängd och jag kan inte nå pappan eller sonen. Vad ska jag göra?

Hej och tack för din fråga,

Om man har en dom från rätten är det denna som gäller. Är båda parterna överens kan man frånträda domen men föreligger inte konsensus är det domen som gäller. Har man en dom från tingsrätten kan man ansöka om verkställighet där parten som inte åtlyder tingsrättens dom kan beläggas med vite om domen ej efterföljs. I sällsynta fall kan även domstolen ålägga polisen att överlämna barnet. Huvudregeln är dock alltid att hänsyn ska tas till barnets bästa och därför väljs normalt den minst ingripande åtgärden som bedöms få önskvärd effekt.

Vänliga hälsningar
Zeijersborger & Co

Boka tid hos oss

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga

Jag vill bli kontaktad via:


Genom att skicka formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Sök i vår frågedatabas