Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Vad ingår i samboegendom?

Hej,
Jag planerar att köpa min pappas hus (min pappa kommer att bo kvar i detta) och jag undrar hur sambolagen ställer sig till det. Om jag och min sambo delar på oss, har han rätt till halva huset eller gäller det enbart för det hus vi har som bostad samt vårt gemensamma bohag?

Hej och tack för din fråga,

När ett samboförhållande upphör kan en bodelning förrättas om en av parterna begär detta. När det kommer till bodelning i och med ett samboförhållandes upphörande så är det enbart samboegendom som ska ingå i bodelningen och fördelas mellan parterna.

Sambors gemensamma bostad utgör som huvudregel samboegendom, förutsatt att den har förvärvats för gemensam användning. Med sambors gemensamma bostad menar man egendom som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål. I ditt fall så kommer din pappa att bo kvar i huset, vilket är ett indicium på att huset inte är avsedd för gemensam användning mellan dig och din sambo. Det köpta huset kommer i så fall inte utgöra samboegendom och därmed inte ingå vid en eventuell bodelning.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online