Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Högre pris än avtalat om för reparation av bil, vad har jag för möjlighet att bestrida?

Hej,

Jag har lämnat in min bil på verkstad och fick information om att arbetet skulle kosta mellan 6 000 – 12 000 kr. Det har därefter tillkommit arbete som jag har godkänt men utan att pris har diskuterats. Notan blev totalt 27 000 kr, varpå jag uttryckte mitt missnöje. Verkstaden sänkte då själva priset, men utan att de skulle utföra den sista delen av jobbet och ej heller besiktiga bilen. Jag kontrade med att jag kunde betala 27 000 kr men att allt arbete då skulle slutföras och att bilen skulle bli besiktigad.

Verkstaden hörde av sig efter en vecka och meddelade att bilen blev inte godkänd och att det tillkommit arbeten. Det nya slutpriset blev 31 000 kr. Efter detta har jag inte pratat med verkstaden, jag har givit min far fullmakt att agera i ärendet. Jag har anmält ärendet till ARN, jag har pratat med konsumentverket, jag har bestridit fakturan. Verkstaden har meddelat att kronofogden får ta över fakturan och att de kommer ta ut en parkeringsavgift på min bil om 150 kronor per dag.

De anser att då jag har godkänt tilläggsarbetet så har jag även godkänt det högre priset. Vad ska jag göra?

Hej och tack för din fråga,

I ditt fall är konsumenttjänstlagen gällande då du som konsument haft förehavanden med en näringsidkare för en tjänst, i detta fall reparation av bil. Lagen är förmånlig för konsumenter då avtalsvillkor som står i strid med lagen och är till nackdel för konsumenter blir ogiltiga. Normalt gäller att ett angivet pris inte får överstigas med mer än 15%, det finns dock undantag till detta om det utförs tilläggsarbeten. Godkännes tilläggsarbetena har näringsidkaren rätt att ta ersättning för dessa i enlighet med vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt. Då du godkänt det tillkommande arbetet är utgångspunkten att du kommer att få ersätta näringsidkaren för detta då arbetet ej omfattats av ursprungsuppdraget samt prisbilden för detta. Det är dock svårt att uttala sig mer detaljerat utan att titta närmare på den korrespondens ni haft gällande arbetet.

En markägare kan ta ut avgift för att någon annan olovligen har ex. sin bil parkerad på platsen utan markägarens medgivande.

Beslut från ARN är ses som vägledning vilket innebär att parterna inte är bundna av det. Om du vill gå vidare med ärendet efter ARN kan du stämma in motparten till tingsrätten, där kan man använda ett beslut från ARN som bevisning. Beslutar domstolen att du har rätt måste verkstaden följa beslutet. En process i domstol kan dock riskera att bli kostsam då motparten kan kräva att du ersätter dem för deras rättegångskostnader. Det rekommenderas att du anlitar ombud inför en sådan process som närmare kan granska dina möjligheter till framgång.

Vänliga hälsningar
Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online