Högre pris än avtalat om för reparation av bil, vad har jag för möjlighet att bestrida?

Hej,

Jag har lämnat in min bil på verkstad och fick information om att arbetet skulle kosta mellan 6 000 – 12 000 kr. Det har därefter tillkommit arbete som jag har godkänt men utan att pris har diskuterats. Notan blev totalt 27 000 kr, varpå jag uttryckte mitt missnöje. Verkstaden sänkte då själva priset, men utan att de skulle utföra den sista delen av jobbet och ej heller besiktiga bilen. Jag kontrade med att jag kunde betala 27 000 kr men att allt arbete då skulle slutföras och att bilen skulle bli besiktigad.

Verkstaden hörde av sig efter en vecka och meddelade att bilen blev inte godkänd och att det tillkommit arbeten. Det nya slutpriset blev 31 000 kr. Efter detta har jag inte pratat med verkstaden, jag har givit min far fullmakt att agera i ärendet. Jag har anmält ärendet till ARN, jag har pratat med konsumentverket, jag har bestridit fakturan. Verkstaden har meddelat att Kronofogden får ta över fakturan och att de kommer ta ut en parkeringsavgift på min bil om 150 kronor per dag.

De anser att då jag har godkänt tilläggsarbetet så har jag även godkänt det högre priset. Vad ska jag göra?

Hej och tack för din fråga,

I ditt fall är Konsumenttjänstlagen gällande då du som konsument haft förehavanden med en näringsidkare för en tjänst, i detta fall reparation av bil. Lagen är förmånlig för konsumenter då avtalsvillkor som står i strid med lagen och är till nackdel för konsumenter blir ogiltiga. Normalt gäller att ett angivet pris inte får överstigas med mer än 15%, det finns dock undantag till detta om det utförs tilläggsarbeten. Godkännes tilläggsarbetena har näringsidkaren rätt att ta ersättning för dessa i enlighet med vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt. Då du godkänt det tillkommande arbetet är utgångspunkten att du kommer att få ersätta näringsidkaren för detta då arbetet ej omfattats av ursprungsuppdraget samt prisbilden för detta. Det är dock svårt att uttala sig mer detaljerat utan att titta närmare på den korrespondens ni haft gällande arbetet.

En markägare kan ta ut avgift för att någon annan olovligen har ex. sin bil parkerad på platsen utan markägarens medgivande.

Beslut från ARN är ses som vägledning vilket innebär att parterna inte är bundna av det. Om du vill gå vidare med ärendet efter ARN kan du stämma in motparten till tingsrätten, där kan man använda ett beslut från ARN som bevisning. Beslutar domstolen att du har rätt måste verkstaden följa beslutet. En process i domstol kan dock riskera att bli kostsam då motparten kan kräva att du ersätter dem för deras rättegångskostnader. Det rekommenderas att du anlitar ombud inför en sådan process som närmare kan granska dina möjligheter till framgång.

Vänliga hälsningar
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.