Hunden jag köpte av en privatperson har visat sig vara sjuk. Kan jag kräva säljaren på ersättning?

Hej,

För några veckor sen köpte jag en hund av en privatperson. Nu har hunden blivit diagnostiserad med renal dysplasi, en njursjukdom. Säljaren vill inte ta på sig något ansvar, vilket jag kanske borde räknat med vid en affär mellan privatpersoner. Men finns det ändå något jag kan göra?

I första hand vill jag ha ersättning för veterinärkostnaderna som detta kommer medföra, i andra hand häva köpet.

Hej och tack för din fråga,

Eftersom du har köpt hunden av en privatperson är det främst vad du och köparen kommit överens om som gäller. Om ni inte har kommit överens om vad som ska gälla i en sån här situation genom till exempel ett tydligt avtal eller överenskommelse gäller köplagens bestämmelser. Jag förutsätter att ni inte har något avtal som reglerar detta och redogör därför nedan för bestämmelserna i köplagen samt vad du kan göra.

När djuret är avlämnat hos köparen så övergår risken för djuret på köparen.[1] Bedömningen avseende om fel föreligger på djuret ska göras med hänsyn till djurets skick när risken för djuret gått över på köparen. Säljaren av djuret ansvarar för fel som funnits vid tidpunkten för riskövergången, men som visar sig först senare.[2]

Fel på djuret, i köplagens mening, föreligger om djuret inte stämmer överens med vad köparen och säljaren har avtalat om. Det anses också vara fel på djuret om det inte stämmer överens med uppgifter som säljaren lämnat, till exempel vilken ras djuret är. Det föreligger vidare fel på djuret om säljaren inte har berättat om allvarliga fel på djuret som säljaren kände till, till exempel om djuret har någon sjukdom eller liknande. Fel föreligger också om djuret är i mycket sämre skick än vad köparen kunde förvänta sig utifrån förutsättningarna kring köpet, till exempel vad djuret kostade eller liknande.[3]

Om djuret anses vara felaktig så kan du, förutsatt att du reklamerat felet korrekt till säljaren, kräva att säljaren vidtar åtgärder. De åtgärder som finns är avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att själv avhjälpa felet eller en hävning av köpet. Dessutom kan du eventuellt kräva skadestånd eller om du inte har betalat hela köpeskillingen, hålla inne med betalning.[4]

Säljaren har rätt att avhjälpa felet eller företa omleverans. Endast om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter att du reklamerat felet får du kräva prisavdrag eller häva köpet.[5] För att ha rätt att häva köpet måste felet vara av väsentlig betydelse för dig, och säljaren måste ha insett eller borde ha insett det.[6]

Enligt köplagens regler ska felet reklameras inom skälig tid från det att köparen märkt eller borde ha märkt felet, och som max två år från köptillfället.[7]

Att hunden har diagnostiserats med renal dysplasi, en njursjukdom, kan anses som ett fel på djuret. Det väsentliga för att det ska gå att kräva någon påföljd av säljaren är att sjukdomen fanns vid tidpunkten för riskövergången och att du har reklamerat felet inom skälig tid från att du märkte det eller borde ha märkt felet. För att visa att felet fanns vid tidpunkten för riskövergången kan det vara bra att be om ett utlåtande från veterinären där detta framgår.

Jag förstår det som att du har reklamerat felet till säljaren inom den utsatta tiden och då förutsatt att felet fanns vid tidpunkten för riskövergången har möjlighet att kräva påföljder av köparen. Det innebär att du kan kräva att säljaren ersätter veterinärkostnaderna. Först om säljaren vägrar eller inte gör det inom skälig tid från reklamationen av felet kan du häva köpet.

Om säljaren anser att felet inte är dennes ansvar behöver du överväga om du ska ta hjälp av en jurist. En jurist kan hjälpa dig att ställa ett formellt krav på säljaren och om den inte går med på det bedöma dina möjligheter att vinna framgång i rätten. Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 13 § köplagen (1990:931)
[2] 21 § köplagen
[3] 17-18 § köplagen
[4] 30 § köplagen
[5] 37 § köplagen
[6] 39 § köplagen
[7] 32 § köplagen

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.