Hur ansöker jag om uppehållstillstånd i Sverige där min fru bor?

Hej,

Jag är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till min fru som bor i Sverige. Hur ansöker jag om uppehållstillstånd?

Hej och tack för din fråga,

Om en person är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver denne uppehållstillstånd.

En person som  är gift med någon som bor i Sverige kan bli beviljad uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap 3 § 1 p. utlänningslagen (UtlL). Maken som bor i Sverige måste vara svensk medborgare och ha permanent uppehållstillstånd samt kunna försörja sig själv och den sökande, 5 kap. 3 b § UtlL. Försörjningskravet innefattar utöver ett inkomstkrav att maken ska ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som den sökande och den med uppehållstillstånd kan bo i tillsammans.

Enligt 5 b kap. 15 § UtlL ska ansökan om uppehållstillstånd beviljats före inresa i Sverige och därmed göras i ett land som personen har rätt att vistas i.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas