fbpx

Hur beräknar man underhållsbidrag?

Hej,

Hur räknar man ut underhållsbidraget om barnens pappa tjänar runt 55 000 kr per månad? Barnen bor enbart hos mig och han betalar mig i dagsläget bara 2500 kr i månaden.

Hej och tack för din fråga,

Underhållsbidraget är ett individuellt belopp som varierar beroende på föräldrarnas inkomster och utgifter samt barnets behov. Underhållsbidrag betalas då ett barn bor mer hos den ena föräldern än den andra. Eftersom dina barn enbart bor hos dig ska alltså barnens pappa utge underhållsbidrag. Ett barn har rätt till ett skäligt underhåll med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.[1] Det finns flera sätt att beräkna underhållsbidragets storlek, men det är vanligt att använda kvotdelningsmetoden.

För att göra en beräkning enligt kvotdelningsprincipen krävs det att man räknar ut barnets behov av underhåll samt storleken på båda föräldrarnas ekonomiska överskott. Jag kommer nedan att redogöra för 3 steg för hur beräkningen av underhållsbidraget kan se ut, baserat på Försäkringskassans vägledning om underhållsbidrag till barn.  Prisbasbeloppet för år 2021 är 47 600 kr, vilket är av betydelse vid uträkningen av underhållsbidraget.

  1. Beräkning av barnets behov

Den korrekta summan beräknas utifrån barnets faktiska levnadskostnader. Om föräldrarna inte är överens eller om det av någon anledning är svårt att konstatera de verkliga kostnaderna kan man, till exempel, istället utgå från följande schabloner.

Det framgår inte av din fråga hur gamla barnen är. Om ett barn är 0–6 år anses dess behov vara 65 % av prisbasbeloppet (47 600 kr). Årskostnaden blir då 0,65 x 47 600 = 30 940. Detta blir cirka 2578 kr i månaden. Om barnet är 7–12 år anses behovet vara 80 % av prisbasbeloppet (47 600 kr). Årskostnaden blir då 38 080 kr. Detta blir cirka 3173 kr i månaden. Om barnet är över 13 år anses dess behov vara 95 % av prisbasbeloppet (47 600 kr). Årskostnaden blir då 45 220 kr, vilket innebär en månadskostnad på cirka 3768 kr.

På dessa belopp ska du sedan:

+ Lägga till barnets individuella kostnader, exempelvis kostnader för specialkost eller hjälpmedel såsom glasögon.

– Dra bort barnbidraget/studiebidrag och om barnet har annan inkomst.

  1. Beräkning av föräldrarnas förmåga

Nästa steg efter att ha räknat ut barnets behov, är att göra en beräkning av föräldrarnas förmåga. Grundbeloppet är nettoinkomsten, alltså den faktiska inkomsten efter skatt. Här ingår även sociala förmåner, såsom sjukpenning. Från förälderns nettoinkomst ska följande kostnader dras av:

  • Förbehållsbelopp för förälderns egna levnadskostnader. Förbehållsbeloppet anses vara 120 % av prisbasbeloppet för ett år. Beräkningen blir då 47 600 kr x 1,2 = 57 120 kr, vilket motsvarar 4760 kr per månad.
  • Skälig boendekostnad.

Efter att dessa kostnader har dragits av får ni det ekonomiska överskottet. Det bör noteras att både du och pappan ska göra en uträkning av överskottet av nettoinkomsten var för sig.

  1. Slutberäkning av underhållsbidraget

Beräkningen av det slutgiltiga underhållsbidraget görs utifrån denna formel:

Barnets behov (punkt 1) x (Underhållsskyldig förälders ekonomiska överskott (punkt 2) / Föräldrarnas samlade överskott) = Underhållsbidrag.

Om någon av föräldrarna har god ekonomi, exempelvis genom hög inkomst eller stor förmögenhet, har barnet rätt till en högre standard. Underhållsbidraget ska då ökas med ett standardtillägg. För ytterligare information och exempel på uträkningar kan du läsa vår handbok i underhållsbidrag.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 7 kap. 1 § 1 st Föräldrabalken

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas