Specialerbjudande

Använd koden:KONSULTATION

(50% gäller till söndag)

Sök

Hur beräknar man underhållsbidrag?

Datum: 28/09/2021

Hej,

Hur räknar man ut underhållsbidraget om barnens pappa tjänar runt 55 000 kr per månad? Barnen bor enbart hos mig och han betalar mig i dagsläget bara 2500 kr i månaden.

Hej och tack för din fråga,

Underhållsbidraget är ett individuellt belopp som varierar beroende på föräldrarnas inkomster och utgifter samt barnets behov. Underhållsbidrag betalas då ett barn bor mer hos den ena föräldern än den andra. Eftersom dina barn enbart bor hos dig ska alltså barnens pappa utge underhållsbidrag. Ett barn har rätt till ett skäligt underhåll med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.[1] Det finns flera sätt att beräkna underhållsbidragets storlek, men det är vanligt att använda kvotdelningsmetoden.

För att göra en beräkning enligt kvotdelningsprincipen krävs det att man räknar ut barnets behov av underhåll samt storleken på båda föräldrarnas ekonomiska överskott. Jag kommer nedan att redogöra för 3 steg för hur beräkningen av underhållsbidraget kan se ut, baserat på Försäkringskassans vägledning om underhållsbidrag till barn.  Prisbasbeloppet för år 2021 är 47 600 kr, vilket är av betydelse vid uträkningen av underhållsbidraget.

  1. Beräkning av barnets behov

Den korrekta summan beräknas utifrån barnets faktiska levnadskostnader. Om föräldrarna inte är överens eller om det av någon anledning är svårt att konstatera de verkliga kostnaderna kan man, till exempel, istället utgå från följande schabloner.

Det framgår inte av din fråga hur gamla barnen är. Om ett barn är 0–6 år anses dess behov vara 65 % av prisbasbeloppet (47 600 kr). Årskostnaden blir då 0,65 x 47 600 = 30 940. Detta blir cirka 2578 kr i månaden. Om barnet är 7–12 år anses behovet vara 80 % av prisbasbeloppet (47 600 kr). Årskostnaden blir då 38 080 kr. Detta blir cirka 3173 kr i månaden. Om barnet är över 13 år anses dess behov vara 95 % av prisbasbeloppet (47 600 kr). Årskostnaden blir då 45 220 kr, vilket innebär en månadskostnad på cirka 3768 kr.

På dessa belopp ska du sedan:

+ Lägga till barnets individuella kostnader, exempelvis kostnader för specialkost eller hjälpmedel såsom glasögon.

– Dra bort barnbidraget/studiebidrag och om barnet har annan inkomst.

  1. Beräkning av föräldrarnas förmåga

Nästa steg efter att ha räknat ut barnets behov, är att göra en beräkning av föräldrarnas förmåga. Grundbeloppet är nettoinkomsten, alltså den faktiska inkomsten efter skatt. Här ingår även sociala förmåner, såsom sjukpenning. Från förälderns nettoinkomst ska följande kostnader dras av:

  • Förbehållsbelopp för förälderns egna levnadskostnader. Förbehållsbeloppet anses vara 120 % av prisbasbeloppet för ett år. Beräkningen blir då 47 600 kr x 1,2 = 57 120 kr, vilket motsvarar 4760 kr per månad.
  • Skälig boendekostnad.

Efter att dessa kostnader har dragits av får ni det ekonomiska överskottet. Det bör noteras att både du och pappan ska göra en uträkning av överskottet av nettoinkomsten var för sig.

  1. Slutberäkning av underhållsbidraget

Beräkningen av det slutgiltiga underhållsbidraget görs utifrån denna formel:

Barnets behov (punkt 1) x (Underhållsskyldig förälders ekonomiska överskott (punkt 2) / Föräldrarnas samlade överskott) = Underhållsbidrag.

Om någon av föräldrarna har god ekonomi, exempelvis genom hög inkomst eller stor förmögenhet, har barnet rätt till en högre standard. Underhållsbidraget ska då ökas med ett standardtillägg. För ytterligare information och exempel på uträkningar kan du läsa vår handbok i underhållsbidrag.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 7 kap. 1 § 1 st Föräldrabalken

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.