fbpx

Hur beräknas underhållsbidrag för barn som är 18 år?

Hej,

Hur beräknas underhållsbidrag till ett barn som fyllt 18 år? Hur fastställs underhållsbidraget?

Hej, och tack för din fråga!

Underhållsskyldigheten upphör vanligtvis när barnet fyller 18 år. Om barnet går i skolan efter denna tidpunkt är föräldrarna emellertid underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning enligt Föräldrabalken (FB) 7:1 st. 2.

Enligt FB 7:1 st. 1 bestäms underhållsskyldigheten med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Föräldrarna ska bidra var och en efter sin förmåga. Hur stort underhållsbidraget ska vara på beror således på vilka behov barnet har och på hur föräldrarnas sammanlagda ekonomi ser ut. Det innebär att beloppet skiljer sig från fall till fall. Det går följaktligen inte att säga något generellt om hur stort underhållsbidraget bör vara i ditt fall.

Underhållsbidrag kan fastställas genom dom eller avtal enligt FB 7:2. Föräldrarna kan således försöka komma överens och upprätta ett avtal om underhållsbidrag. För det fall föräldrarna inte kommer överens kan domstolen fastställa hur högt underhållsbidraget ska vara.

Med vänliga hälsningar,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas