Hur blir det med bostadskostnader om jag flyttar inför en skilsmässa?

Hej,

Jag har varit gift i snart tio år och har kommit fram till att jag vill skilja mig. Jag har ännu inte vågat berätta detta för min man eftersom jag inte vet hur han kommer att reagera. Jag undrar om jag riskerar något i en kommande bodelning om jag flyttar från huset till en hyreslägenhet och inte betalar månadskostnaden (amorteringen m.m.) på huset längre? Jag är också rädd att han kommer kräva att jag flyttar omgående. Vad har jag för rättigheter?

Tacksam för svar!

Hej och tack för din fråga,

Om du och din make vid skilsmässa inte kan enas om vem av er som ska bo kvar i bostaden fram tills bodelningen sker, har var och en av er möjlighet att i tingsrätten ansöka om kvarsittningsrätt. Tingsrätten kommer då att fatta ett tillfälligt beslut om vem av er som ska få bo kvar. Din man kan således inte kräva att du flyttar omgående, utan han kan först kräva detta om han skulle bli tilldelad kvarsittningsrätt av tingsrätten.

Liksom när domstol vid tvist fattar det permanenta beslutet om vem av två makar som har rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden, är det vid ett tillfälligt beslut den make som bäst behöver den gemensamma bostaden som ska ha rätt att erhålla kvarsittningsrätt. Vid din eventuella ansökan om kvarsittningsrätt bör du således motivera varför du är den som har störst behov att få bo kvar i bostaden fram tills bodelningen.

Gällande din andra fråga skulle jag avråda dig ifrån att utan vidare sluta betala månadskostnaderna för huset. Även om det är du som måste flytta från huset kan du fortfarande vara betalningsskyldig för flera kostnader. Står t ex du, eller du tillsammans med din make, på el och internetavtalet för huset, kommer din flytt inte automatiskt att medföra att du inte längre är bunden av dessa avtal. Skulle du dessutom vara delägare av huset, har du en skyldighet att medverkat till att huset vårdas och inte tappar i värde, eftersom huset då omfattas av den redovisningsplikt rörande giftorättsgods som makar har fram tills dess att bodelning sker.

Skulle du inte vara den som blir beviljad kvarsittningsrätt kan du istället vid bodelningen ha rätt till sk nyttjanderättsersättning för de merkostnader du har haft pga du blivit tvungen att flytta ut. Det är yttest en bodelningsförättare som ha auktoritet att bevilja dig detta om din make frivilligt ersätter dig.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.