Hur blir jag delägare av min flickväns hus?

Hej,

Jag vill flytta till min flickvän, men jag äger ingenting. Hon äger ett hus och jag tycker att hon ska skriva oss båda två som ägare av huset. Vad måste hon göra för att jag ska kunna bli delägare?

Hej och tack för din fråga,

Jag uppfattar din fråga som att du vill skapa en bindande gåvohandling avseende halva din flickväns fastighet med anledning av att du ska flytta till henne. Det framgår inte av din fråga om det finns några lån på fastigheten samt huruvida din intention är att ta över några av dessa eventuella lån. Det är relativt vanligt att fastigheter är belånade och om du ska ta över någon del av lånet från din flickvän är det viktigt att tänka på att övertagande av lån ses som betalning av fastigheten.

Du beskriver i frågan att din flickvän ska ge dig halva fastigheten och jag drar därför slutsatsen att er köpeskilling kommer uppgå till noll kronor. För att transaktionen ska ses som en gåva måste köpeskillingen vara under fastighetens taxeringsvärde, det vill säga cirka 75 % av fastighetens marknadsvärde. Om det skulle bli aktuellt att du tar över några lån för din flickvän avseende fastigheten bör ni således vara uppmärksamma på om summan av de övertagna lånen uppgår till mer än 75 % av det fastighetens taxerade värde. Skulle det göra det är transaktionen nämligen inte längre att betrakta som en gåva.

För att gåvan ska vara juridiskt giltig behöver ni följa reglerna i 4 kap. 1-3 §§ samt 7-9 §§ Jordabalken gällande själva gåvohandlingen. Gåvohandlingen ska vara skriftlig och köpeskillingen som i ert fall utgörs av noll kronor ska framgå av handlingen. Därutöver ska det framgå av gåvohandlingen att din sambo överlåter halva fastigheten till dig. Både du och din sambo behöver underteckna gåvohandlingen.

Vänliga Hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.