Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Hur får jag mitt ex att betala underhåll när vi har gemensam vårdnad?

Datum: 28/09/2021

Hej,

Jag gick igenom äktenskapsskillnad för drygt ett år sedan. Jag och min exman har 2 barn tillsammans, de är idag 14 och 10 år. Vi kom överrens om att ha gemensam vårdnad om barnen. Nu jobbar dock mitt ex obestämda tider i Norge, han är borta mellan 2 veckor och 2 månader åt gången. När han kommer hem ska han ha barnen men han är då hemma kanske 1-2 veckor. Jag anser att han ska betala underhåll. Min ekonomi är betydligt sämre än hans då jag till råga på allt är jag sjukskriven och har varit det i över ett år.

Uppskattningsvis står jag för 98% av alla fasta utgifter för barnen, han tror dock att vi betalar lika mycket och menar att eventuella extrakostnader borde täckas av att barnbidragen betalas ut till mig. Hur kan jag gå tillväga för att få honom att betala underhåll?

Hej och tack för din fråga,

Frågor som rör barn och deras föräldrar regleras i första hand genom Föräldrabalken. Underhållsskyldighet regleras i Föräldrabalkens 7 kapitel, av 1 § framgår att det är barnets föräldrar som har en underhållsskyldighet gentemot barnen, i paragrafen framgår även att i kostnaderna för barnets underhåll skall föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga.

Underhållsskyldighet genom underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal. För att det skall föreligga förutsättningar för att kräva en förälder att betala underhållsbidrag krävs, i fall där föräldrarna har gemensam vårdnad, att barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern, 7 kap. 2 § FB. Det finns ingen lagstadgad definition av vad som skall anses vara “varaktigt boende”, men i rättsfallet NJA 1998 s. 267 slog domstolen fast att drygt en tredjedel av tiden inte räckte för att slippa kravet på att betala underhållsbidrag. I det fall en domstol slår fast att det föreligger en underhållsskyldighet reduceras denna skyldighet genom att barnet bor hos den underhållsskylldige föräldern under minst fem sammanhängande dygn alternativt minst 6 dygn under en kalendermånad, 7 kap. 4 § FB.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.