Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Hur får jag mitt ex att betala underhåll när vi har gemensam vårdnad?

Hej,

Jag gick igenom äktenskapsskillnad för drygt ett år sedan. Jag och min exman har 2 barn tillsammans, de är idag 14 och 10 år. Vi kom överrens om att ha gemensam vårdnad om barnen. Nu jobbar dock mitt ex obestämda tider i Norge, han är borta mellan 2 veckor och 2 månader åt gången. När han kommer hem ska han ha barnen men han är då hemma kanske 1-2 veckor. Jag anser att han ska betala underhåll. Min ekonomi är betydligt sämre än hans då jag till råga på allt är jag sjukskriven och har varit det i över ett år. Uppskattningsvis står jag för 98% av alla fasta utgifter för barnen, han tror dock att vi betalar lika mycket och menar att eventuella extrakostnader borde täckas av att barnbidragen betalas ut till mig. Hur kan jag gå tillväga för att få honom att betala underhåll?

Hej och tack för din fråga,

Frågor som rör barn och deras föräldrar regleras i första hand genom Föräldrabalken. Underhållsskyldighet regleras i Föräldrabalkens 7 kapitel, av 1 § framgår att det är barnets föräldrar som har en underhållsskyldighet gentemot barnen, i paragrafen framgår även att i kostnaderna för barnets underhåll skall föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga. Underhållsskyldighet genom underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal. För att det skall föreligga förutsättningar för att kräva en förälder att betala underhållsbidrag krävs, i fall där föräldrarna har gemensam vårdnad, att barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern, 7 kap. 2 § FB. Det finns ingen lagstadgad definition av vad som skall anses vara ”varaktigt boende”, men i rättsfallet NJA 1998 s. 267 slog domstolen fast att drygt en tredjedel av tiden inte räckte för att slippa kravet på att betala underhållsbidrag. I det fall en domstol slår fast att det föreligger en underhållsskyldighet reduceras denna skyldighet genom att barnet bor hos den underhållsskylldige föräldern under minst fem sammanhängande dygn alternativt minst 6 dygn under en kalendermånad, 7 kap. 4 § FB.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online