fbpx

Hur får jag reda på om jag kommer få ärva någon utan att behöva fråga dem?

Hej,

Jag undrar hur man efterforskar om man ärver någon. Min döde fars halvsyster har nyss avlidit. Hon var ensamstående utan barn. Om hon ej skrivit testamente så skulle väl jag då få ärva en del. Men finns det något sätt att ta reda på om jag får ärva? Efter att min far dog har jag på många år inte haft någon kontakt med den delen av släkten och det skulle ju vara pinsamt att nu efter dödsfallet ringa någon annan släkting och fråga om det fanns testamente. Så jag skulle gärna vilja veta om det finns något annat sätt att få veta.

Hej och tack för din fråga,

Som legal arvinge kommer du, oavsett om det finns ett testamente eller inte, bli kallad till en bouppteckningsförrättning. Där får du reda på om du kommer ärva eller inte. Du kan också begära ut bouppteckningen från Skatteverket utan att dina släktingar informeras om det.

Av frågan framgår att din fars halvsyster inte hade några egna barn. Enligt den legala arvsordningen ärver, om bröstarvingar saknas, först föräldrarna. Om de inte finns vid liv ärver istället arvlåtarens syskon den förälderns lott. Finns det halvsyskon efter arvlåtaren tar de tillsammans med helsyskon eller deras barn del i lott, som skulle ha tillfallit deras förälder. Finns det inga helsyskon, och om båda föräldrarna är avlidna, tar arvlåtarens halvsyskon hela arvet. I ett avlidet halvsyskons ställe träder dess avkomlingar.[1] Av frågan framgår att din fars syster endast var halvsyster till din far. Därmed ärver du honom endast genom den gemensamma föräldern, om inte båda föräldrarna är avlidna och det inte finns några helsyskon. Hur stor din lott blir är därmed beroende av hur många andra syskon din far och halvsyster haft.

När någon avlider upprättas en bouppteckning. En bouppteckning innehåller bland annat information om den avlidnes tillgångar och skulder.[2] Om det finns ett testamente ska det bifogas till bouppteckningen.[3] Om halvsystern testamenterat bort sin egendom gäller den viljan istället för den legala arvsordning, eftersom det inte finns några bröstarvingar.[4]

Bouppteckningsförrättningen ska hållas inom tre månader från dödsfallet. Därefter har man en månad på sig att skicka in bouppteckningen till Skatteverket.[5] Till bouppteckningsförrättningen ska alla dödsbodelägare kallas i god tid.[6] Av frågan framgår att din fars halvsyster nyss avlidit. Troligtvis bör du därför inom tre månader bli kallad till förrättningen som dödsbodelägare. En bouppteckning är en offentlig handling, och därmed kan vem som helst begära ut en kopia av den. Även om du själv kommer bli kallad till förrättningen som dödsbodelägare har du alltså också rätt att begära ut den.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 2 kap. 2 § Ärvdabalken (ÄB)
[2] 20 kap. 4 § ÄB
[3] 20 kap. 5 § 1 st. ÄB
[4] 9 kap. 1 § ÄB
[5] 20 kap. 1 och 8 § ÄB
[6] 20 kap. 2 § ÄB

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas