Hur får jag tillbaka mina barn som omhändertagits?

Hej,

Mina barn är omhändertagna av socialtjänsten. Det äldsta barnet är 3 år och det minsta bara 6 månader. Bebisen omhändertogs bara 14 dagar efter förlossningen. Jag anser att omhändertagandena skett på felaktiga grunder. Hur kan jag göra för att få tillbaka mina barn?

Hej och tack för din fråga,

Ett omhändertagande som sker utan vårdnadshavarens samtycke sker enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Det finns två olika grunder till varför ett barn omhändertas, den ena grunden hänför sig till brister i omsorgen eller i barnets hemmamiljö och den andra till nedbrytande beteende från barnet själv, 2-3 §§ LVU. I ärenden som rör små barn är det mycket ovanligt att det är barnets egna beteende som ligger till grund för ett beslut om omhändertagande. För ett barn som omhändertagits på grund av brister i omsorg eller hemmiljö skall socialnämnden minst en gång i halvåret överväga om vårdbehovet kvarstår och hur denna vård i sådana fall bör utformas, 13 § LVU. Detta övervägande är inte ett formellt beslut och kan därmed inte överklagas.

När socialnämnden bedömer att vård inte längre behövs skall vården upphöra och barnet skall återförenas med sin/sina vårdnadshavare, 21 § LVU. En vårdnadshavare kan när som helst lämna in en hemtagningsbegäran till socialtjänsten som då är skyldig att utreda möjligheten att avbryta vården och besluta att barnet kan återförenas med vårdnadshavaren, 11 kap. 1 § socialtjänstlagen. Ett sådant beslut kan överklagas till domstol, 41 § LVU.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.