Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Hur får jag tillbaka mina barn som omhändertagits?

Hej,

Mina barn är omhändertagna av socialtjänsten. Det äldsta barnet är 3 år och det minsta bara 6 månader. Bebisen omhändertogs bara 14 dagar efter förlossningen. Jag anser att omhändertagandena skett på felaktiga grunder. Hur kan jag göra för att få tillbaka mina barn?

Hej och tack för din fråga,

Ett omhändertagande som sker utan vårdnadshavarens samtycke sker enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Det finns två olika grunder till varför ett barn omhändertas, den ena grunden hänför sig till brister i omsorgen eller i barnets hemmamiljö och den andra till nedbrytande beteende från barnet själv, 2-3 §§ LVU. I ärenden som rör små barn är det mycket ovanligt att det är barnets egna beteende som ligger till grund för ett beslut om omhändertagande. För ett barn som omhändertagits på grund av brister i omsorg eller hemmiljö skall socialnämnden minst en gång i halvåret överväga om vårdbehovet kvarstår och hur denna vård i sådana fall bör utformas, 13 § LVU. Detta övervägande är inte ett formellt beslut och kan därmed inte överklagas. När socialnämnden bedömer att vård inte längre behövs skall vården upphöra och barnet skall återförenas med sin/sina vårdnadshavare, 21 § LVU. En vårdnadshavare kan när som helst lämna in en hemtagningsbegäran till socialtjänsten som då är skyldig att utreda möjligheten att avbryta vården och besluta att barnet kan återförenas med vårdnadshavaren, 11 kap. 1 § socialtjänstlagen. Ett sådant beslut kan överklagas till domstol, 41 § LVU.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online