Hur får man en boutredningsman?

Hej,

Hur gör man för att få en boutredningsman? Kan man välja vilken boutredningsman vill ha?

Hej och tack för din fråga,

Om man inte kommer överens om förvaltningen av den avlidnes egendom eller om skiftningen av dödsboet inte går rätt till kan en dödsbodelägare kräva att dödsboet förvaltas av en boutredningsman förordnad av rätten enligt 19 kap. 1 § ÄB. Läs mer här.

Boutredningsmannens uppgift är att se till att varje arvinge får ut sin del ur dödsboet efter arvingens arvslott.

Det finns ingen särskild blankett för att ansöka om boutredningsman, utan man får skriva en ansökan själv, Nedan följer en lista på de uppgifter som ska finnas med i ansökan:

  • Den eller de sökandes namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post.
  • Den avlidnes fullständiga namn, personnummer, dödsdatum, adress, dödsort och medborgarskap.
  • Samtliga dödsbodelägares namn och adress (kan stå på bouppteckning om en sådan har registrerats).
  • Att du begär att dödsboet ska förvaltas av en boutredningsman.

Du kan begära att en viss person utses som boutredningsman. Detta kan göras genom ansökan där du ger förslag på en person. Om du inte har förslag på en person ska du skriva att du vill att tingsrätten utser en lämplig person.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas