Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Hur fördelas arvet mellan barnen om det inte anges i testamentet vem som ska ärva vad?

Datum: 09/12/2021

Hej,

Jag och mina syskon ska ärva vår far som har gått bort. I testamentet har han inte specificerat vem som ska ärva vad, och vi syskon är oense om vem som ska få sommarstugan. Jag anser att jag borde få den då det är jag som har skött underhållet av stugan de senaste åren. Hur gör vi för att dela upp arvet?

Hej och tack för din fråga,

Så länge ni följer testatorns vilja är ni fria att skifta arvet som ni vill.

Dödsbodelägarna ska som utgångspunkt följa innehållet i ett testamente, och testamentet ska ges den tolkning som kan antas stämma bäst överens med testatorns vilja.[1] Om det inte står något i testamentet om vem som ska ärva vad, är arvtagarna fria att själva bestämma hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Detta innebär att du och dina syskon kan komma överens om att en av er ska få sommarstugan, men den som erhåller stugan bör rimligtvis kompensera de andra för det.

Om ni inte kan enas om vem av er som ska få sommarstugan på sin lott ärver ni den gemensamt. Detta betyder att ni har samäganderätt till sommarstugan.[2] Någon av samägarna kan då ansöka hos tingsrätten om att stugan ska säljas genom offentlig auktion, om ni inte kan komma överens om hur ni ska disponera den.[3]

En möjlig lösning om ni inte kan enas om hur arvet ska fördelas, är att ansöka om en skiftesman hos tingsrätten. Skiftesmannen har som huvudsaklig uppgift att försöka få till en överenskommelse mellan er. Om det inte går ska skiftesmannen göra ett tvångsskifte.[4]

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 11 kap. 1 § Ärvdabalken
[2] 1 § Samäganderättslagen
[3] 6 § Samäganderättslagen
[4] 23 kap. 5 § Ärvdabalken

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.