Julerbjudande

Använd koden:GODJUL

(50% rabatt på konsultation till Julafton)

Sök

Hur fördelas betalningsansvar under betänketiden?

Datum: 03/01/2022

Hej,

När man begärt skilsmässa men tvingas vänta ut betänketid om 6 månader, har man då ett gemensamt ansvar för lån och liknande som tagits under äktenskapet? Jag står på ett husvagnslån och betalar detta själv under betänketiden då min make vägrar betala. Även campingplatsen på vilken vagnen är uppställd står i mitt namn. Min man har nyttjat både plats och vagn men vägrar hjälpa till med betalning. Enligt honom får jag heller inte flytta eller sälja vagnen trots att det är jag som står på platsen. Då jag på egen hand ekonomiskt inte klarar att stå för ännu en säsong har jag nu sagt upp platsen. Vilka rättigheter och skyldigheter har man i väntan på en skilsmässa?

Hej och tack för din fråga,

Om äktenskapsskillnad och bodelning finns bestämmelser i Äktenskapsbalken. Under betänketiden står varje make, som under äktenskapet, för sin egendom och sina skulder. En make får inte utan samtycke från den andra maken upplåta egendom som utgör makarnas gemensamma bostad eller avhända sig makarnas gemensamma bohag, 7 kap. 5 § ÄktB. En husvagn räknas som gemensam bostad endast om den används som makarnas gemensamma hem och inte främst för fritidsändamål, 7 kap. 4 § ÄktB.

I samband med äktenskapsskillnad skall en bodelning förrättas. Bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag talan om äktenskapsskillnad väcktes och varje make är skyldig att från det att talan om äktenskapsskillnad väckts till dess att bodelning förrättats redovisa för sin egendom, 9 kap. 2-3 §§ ÄktB. En ansökan om äktenskapsskillnad föranleder betänketidens inledande och anses påbörjad när den ena makens yrkande om äktenskapsskillnad delges den andra maken, 5 kap. 3 § ÄktB. Om någon av makarna begär att bodelning genomförs när ett mål om äktenskapsskillnad pågår skall så ske, 9 kap. 4 § ÄktB.

I bodelning skall makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB. Från en makes giftorättsgods skall så mycket avräknas att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes, 11 kap. 2 § ÄktB. Det som kvarstår av respektive makes giftorättsgods läggs samman och delas lika mellan makarna, 11 kap. 3 § ÄktB.

Fram till bodelningen svarar var make för sin egendom och sina skulder. Med undantag av makarnas gemensamma bostad och bohag står det var make fritt att förvalta sin egendom. Bodelning sker i regel efter en äktenskapsskillnad men kan påkallas när ärende om äktenskapsskillnad pågår om någon av makarna kräver det.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.