Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Hur fungerar det med utköp i samband med bodelning?

Hej!

Jag ska bli utköpt ur våran bostadsrätt i samband med bodelning. Hur fungerar det rent pengamässigt? Hur mycket ska han ge mig, måste jag skatta på dom pengarna – eller gör han ett avdrag på det han ska ge mig för framtida vinstskatt för den dagen han säljer lägenheten, kan jag räkna med några förbättringar vi har gjort på lägenheten som i så fall minskar skatten för mig?

Tack på förhand.

Hej och tack för din fråga,

När en make ska ta över den gemensamma bostaden vid bodelning ska man beakta att denne vid ett senare tillfälle kommer beskattas för eventuell vinst. Vid utköp i samband med bodelning gör man därför en fiktiv försäljning av bostaden. Marknadsvärdet minskas med anskaffningsvärdet, kostnader för nya till- och ombyggnationer samt mäklararvode. Om återstående belopp är positivt sker en beskattning om 22 % vilket utgör den latenta skatteskulden.

Den latenta skatteskulden används för att minska det värde som den övertagande make ska lösa ut den andra maken för.

Vänliga hälsningar

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online