Hur går jag vidare med bodelningen efter separation från min sambo?

Hej,

Jag och min exsambo äger ett fritidshus tillsammans. Mitt ex gick med på att köpa ut mig men ännu har ingenting hänt, det har nu gått 6 månader sedan överenskommelsen och 18 månader sedan separationen. När jag frågar honom om saken säger han att han inte tänker vara medgörlig utan att jag måste gå till tingsrätten om jag ska få det gjort.

Hur bör jag gå vidare? Finns det någon risk att det beslutas att huset måste säljas utan att mitt ex får möjlighet att köpa ut mig?

Hej och tack för din fråga,

Begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphört, 8 § sambolagen. Är de föredetta samborna överens kan en bodelning ändå genomföras då avtalet grundar sig på vanliga avtalsrättsliga regler och avtalsfrihet råder. Då två personer äger egendom tillsammans och inte är överens angående hur denna egendom ska förvaltas blir samäganderättslagen tillämplig. Enligt lagen förvaltar ägarna egendomen gemensamt men om ägarna är oense om huruvida egendomen ska säljas eller ej kan den som önskar sälja ansöka hos rätten om att egendomen säljs på offentlig auktion, 2 och 6 §§ samäganderättslagen.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas