fbpx
Underhållsbidrag

Hur går jag vidare om jag fått avslag på min ansökan om försörjningsstöd?

Hej,

Jag har ansökt om försörjningsstöd men fått avslag. Hur går jag vidare?

Hej och tack för din fråga,

Den person som ansöker om försörjningsstöd och får avslag ska få ett skriftligt beslut med motivering till varför denne inte beviljas tillståndet. Om personen inte är nöjd med beslutet kan hen enligt 16 kap. 3 § socialtjänstlagen överklaga det till förvaltningsrätten. Överklagandet ska göras skriftligen till den högre instans som ska pröva överklagandet men skickas in till den myndighet som har meddelat beslutet enligt 43 § förvaltningslagen.

Överklagandet ska ha kommit in till beslutsmyndigheten inom tre veckor från den dag då den som överklagar fick del av beslutet genom den myndigheten, 44 § förvaltningslagen.

Om överklagandet inte avvisas ska beslutsmyndigheten skyndsamt överlämna överklagandet och övriga handlingar till överinstansen som i sin tur kan ändra ett beslut samt bestämma att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla, 46-48 §§ förvaltningslagen.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas