Hur går vi tillväga för att dela lika på hus och banklån?

Hej,

Jag och min sambo köpte hus förra vintern. Då jag vid den tiden studerade och inte fick ta lån står nu min sambo på lånet och som ensam ägare till huset. Vi bidrog dock med lika delar till handpenningen. Ränta och amortering betalar vi varje månad lika mycket. Nu har jag slutat plugga och börjat arbeta. Hur gör vi för att skriva in mig som ägare på huset samt dela upp lånen? Då vi hela tiden betalat lika på allt är det inte så att jag ska betala honom något. Vi köpte huset för 1000 000 kr, det är idag taxerat till 568 000 kr. Vi har banklån på ca 500 000 kr och privata lån på 400 000 kr.

Hej och tack för din fråga,

Ett överlåtande av en fastighet, alternativt en andel av en fastighet, kan ske genom gåva eller köp. För att avgöra huruvida överlåtelsen är en gåva eller ett köp ses till ersättningen som erläggs i samband med överlåtelsen med utgångspunkt i den så kallade huvudsaklighetsprincipen. Denna princip innebär att en överlåtelse skall ses som en gåva så länge ersättningen inte överstiger fastighetens taxeringsvärde. Då det är halva fastigheten som skall överlåtas är det halva taxeringsvärdet som används som utgångspunkt. Ett taxeringsvärde om 568 000 kr innebär att överlåtelsen är att bedöma som gåva om ersättningen understiger 284 000 kr. Att överta lån är att betrakta som ersättning. För det fall hälften av lånen skall skrivas över skulle det i detta fall innebära en ersättning om 450 000 kr, det vill säga att överlåtelsen ej kan betraktas som gåva utan istället blir ett köp.

Vid köp av fastighet är det viktigt att vissa formkrav uppfylls, dessa återfinns i 4 kap. 1 § Jordabalken. För att överlåtelsen skall vara giltig måste det upprättas en skriftlig handling innehållande en uttrycklig överlåtelseförklaring och uppgift om köpeskilling (pris). Handlingen måste skrivas under av båda parter.

En person som köper en andel i en fastighet blir samägare tillsammans med övriga delägare, 4 kap. 8 § Jordabalken. Lagen om samäganderätt som bland annat reglerar under vilka omständigheter en samägare får/inte får sälja samägd egendom blir då tillämplig. När en person blivit delägare till en fastighet krävs att denna ansöker om lagfart hos Lantmäteriet i enlighet med 20 kap. Jordabalken, detta skall som huvudregel ske inom tre månader från överlåtelsen. I samband med förvärv av fastighet skall även stämpelskatt betalas i enlighet med lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

Den rent praktiska handläggningen av betalning i form av övertagande av lån sker i kontakt med aktuell bank/banker alternativt genom att skriva ett nytt avtal med den privata långivaren.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Boka tid hos oss

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga

Jag vill bli kontaktad via:


Genom att skicka formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Sök i vår frågedatabas