Hur går vi tillväga för att gifta oss när min man fått avslag på sin asylansökan?

Hej,

Jag och min man vill gifta oss i Sverige. Jag är svensk medborgare men min man fick avslag på sin asylansökan och måste snart lämna Sverige. Hur gör vi?

Hej och tack för din fråga,

Det finns endast tre absoluta hinder mot att två personer ska få ingå äktenskap. Dessa innefattar att någon eller båda parterna är under 18 år, att parterna delar ett biologiskt släktskap i upp- eller nedstigande led eller att någon av parterna redan är gift/har ingått registrerat partnerskap med annan person (2 kap. 1-4 §§ Äktenskapsbalken). Att inget av dessa hinder föreligger undersöks genom en hindersprövning i enlighet med 3 kap 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Om en av parterna inte är folkbokförd i Sverige ska det vid hindersprövningen uppvisas ett intyg av utländsk myndighet som bekräftar partens behörighet att ingå äktenskap enligt 3 kap 2 § (ÄktB). När detta intyg erhållits har man möjlighet att gifta sig.

Att en person inte är svensk medborgare utgör i sig inget hinder mot att personen ifråga ingår äktenskap i Sverige. Äktenskapet innebär dock inte att ett utvisningsbeslut upphävs.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.