Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Kan morföräldrarna bli familjehem till sonen?

Datum: 14/09/2023

Hej,

Mitt barn blev placerat i familjehem för tre veckor sedan. Hur går vi tillväga om hans mormor och morfar vill bli familjehem till min son?

Hej och tack för din fråga,

Det är svårt att säga utan mer information i ärendet men en dialog mellan barnet, föräldrarna och socialnämnden föras om vilket familjehem som är bäst för barnet att placeras i.

När placering skett med stöd av socialtjänstlagen är det socialnämnden som ska se till att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i exempelvis ett familjehem.[1] Placeringen är då frivillig till skillnad från placering med stöd av LVU. Om barnet inte är tvångsomhändertaget enligt bestämmelserna i LVU kan föräldrarna till barnet bestämma att barnet ska flytta hem till dem.

Om barnet däremot är omhändertaget med stöd av LVU är det socialnämnden som bestämmer var barnet ska vistas under vårdtiden. Socialnämnden är skyldig att till att göra en ny bedömning efter rådande förhållanden minst var sjätte månad. Detta innebär även att socialnämnden ska ta ställning till huruvida en omplacering är lämplig eller inte. Finner man att det familjehem som den unge vistas i är olämpligt eller att en flytt skulle vara i led med barnets bästa ska barnet flyttas.

Vill föräldrarnas barn överklaga beslutet om familjehem har de möjlighet att till allmän förvaltningsrätt göra det.[2]

Behöver du vidare vägledning kan du diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också läsa mer om ämnet i vår utbildning i LVU processen.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 3 § LVU
[2] 41 § LVU

Se hela svaret

Peter Zeijersborger

Advokat och grundare av Zeijersborger & Co med över 20 års erfarenhet och verksam inom brottmål, tvistemål och processföring. Tagit juristexamen Göteborgs universitet. Medlem i advokatsamfundet. 

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.