fbpx

Hur gör jag för att ansöka om ensam vårdnad om inte dotterns pappa vill gå med på det frivilligt?

Hej,

Jag och min dotters pappa har ingen kontakt. Hur gör jag för att ansöka om ensam vårdnad om inte dotterns pappa vill gå med på det frivilligt?

Hej och tack för din fråga,

Gemensam vårdnad innebär att båda barnets föräldrar tillsammans ansvarar för och beslutar i viktiga frågor rörande barnet fram tills dess att barnet fyllt 18 år enligt 6 kap. 2 § Föräldrabalken (FB). I enlighet med 6 kap 2 § FB läggs stor vikt vid barnets bästa vilket tillämpas om konflikt uppstår kring vårdnad eller umgänge.

Är föräldrarna inte överens om vårdnaden av barnet kan de enligt 6 kap. 18 § FB erbjudas hjälp i form av samarbetssamtal hos socialtjänsten för att komma överens. Om någon av föräldrarna vill ha ändring i vårdnaden ska rätten besluta om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtro vårdnaden till en av föräldrarna. Rätten ska vid denna bedömning fästa särskild vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet enligt 6 kap 5 § FB.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co


Läs mer om vårdnadstvist här »

Läs mer om oss här »

Boka kostnadsfritt möte med Zeijersborger idag! »

Vi står på din sida

Zeijersborger & Co är en av Sveriges ledande privatjuridiska advokatbyråer. Våra jurister och advokater står på din sida oavsett om du blivit åtalad eller utsatt för brott, behöver råd vid skilsmässa, vårdnadstvist, LVU, arvskifte eller personskada. Vi är duktiga på diskrimineringsfrågor och driver dina tvister mot myndigheter och försäkringsbolag. Naturligtvis hjälper vi dig att upprätta äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev och testamenten.

 

 

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas