Hur gör jag för att bli svensk medborgare?

Hej,

Jag vill bli svensk medborgare, vad finns det för krav?

Hej och tack för din fråga,

Kraven för att få svenskt medborgarskap ställs upp i medborgarskapslagen (MedbL). Enligt 11 § MedbL måste den som ansöker om svenskt medborgarskap:

  • kunna styrka sin identitet – detta kan man göra genom att visa sitt pass eller identitetsdokument i original eller genom att en nära släkting intygar identiteten,
  • ha fyllt 18 år,
  • ha permanent uppehållstillstånd (alternativt uppehållsrätt eller uppehållskort om man är EU-medborgare eller närstående till EU-medborgare) – ett tidsbegränsat uppehållstillstånd räcker alltså inte,
  • ha uppfyllt kraven för hemvist – alltså bott i Sverige en viss tid, hur länge varierar beroende på vilket land man kommer ifrån; det vanligaste är ett krav på 5 år men tidskravet är kortare för flyktingar/statslösa (4 år) och nordiska medborgare (2 år),
  • och ha haft och förväntas komma att ha ett hederligt liv i Sverige – man ska ha levt ett skötsamt liv vilket innebär att Migrationsverket kontrollerar att man inte begått brott eller dragit på sig skulder under sin tid i Sverige.

Enligt 12 § MedbL kan man i vissa fall erhålla svenskt medborgarskap trots att kraven i 11 § inte är uppfyllda. Det handlar om situationer där sökanden tidigare har varit svensk medborgare, är gift eller sambo med en svensk medborgare eller att det annars finns särskilda skäl. En sökande som inte kan styrka sin identitet enligt 11 § 1 punkten kan bara få svenskt medborgarskap om man bott minst åtta år i Sverige och kan göra sannolikt att identiteten är riktig.

Ansökan om svenskt medborgarskap görs till Migrationsverket.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas