Julerbjudande

Använd koden:GODJUL

(50% rabatt på konsultation till Julafton)

Sök

Hur gör jag för att få adoptera min systerdotters barn från Afghanistan?

Datum: 15/05/2020

Hej,

Jag vill adoptera min systerdotters barn från Afghanistan. Hon har inte möjlighet att ta hand om barnet och pappan lever inte längre. Hur går jag tillväga?

Hej och tack för din fråga,

Utländska adoptioner kan ske på flera olika sätt. Tillvägagångssättet är bland annat beroende på vilket land barnet kommer ifrån.

Huvudregeln om man vill adoptera internationellt är att adoptionen ska ske genom en av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd godkänd adoptionsorganisation. I undantagsfall kan man adoptera utan förmedling av en adoptionsorganisation. Det kallas för enskild adoption.

För att göra en enskild adoption krävs särskilda skäl. Då ska Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd pröva om den enskilda adoptionen är godtagbar. Med andra ord om det finns särskilda skäl och om sättet som adoptionen genomförs på är säkert. I enstaka fall, som till exempel där adoptionen avser en släkting, kan dock adoption ske utan förmedling av en adoptionsorganisation.

Innan Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd gör en sådan prövning ska socialnämnden ha gett de blivande adoptivföräldrarna/adoptivföräldern medgivande. Ett barn med hemvist utomlands inte utan socialnämndens medgivande tas emot av någon i syfte att adopteras.[1] Socialnämndens medgivande ska ha lämnats innan barnet lämnar det land där barnet har sin hemvist. Ett medgivande får lämnas om sökanden är lämpad att adoptera. Om barnet är känt, ska sökandens lämplighet prövas i förhållande till det enskilda barnet och adoptionen ska även i övrigt kunna antas vara till barnets bästa. Socialnämnden ska göra en samlad bedömning av sökandens lämplighet och sökande ska ha deltagit i en föräldrautbildning inför adoptionen.

I medgivandeutredningen tas särskild hänsyn till sökandens kunskaper och insikter om adoptivbarn och deras behov och den planerade adoptionens innebörd, ålder, hälsotillstånd, personliga egenskaper och sociala nätverk. De allmänna kraven för att adoptera måste även vara uppfyllda.

Det som kan rekommenderas är att ni tar kontakt med Socialtjänsten i er kommun för att undersöka möjligheten till adoption.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 6 kap. 12 § SoL.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.