Hur gör jag för att komma åt pengar som min fru lagt undan på ett konto utomlands vid skilsmässa?

Hej,

Jag är rädd för att min fru ska förneka att hon har pengar som hon lagt undan på ett konto utomlands om vi skiljer oss. Hur gör jag för att komma åt dessa?

Hej och tack för din fråga,

I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå enligt 10 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom enligt 7 kap 1 § ÄktB. Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § 1 st. Äktb)

Vidare stadgas att varje make ska redovisa för din egendom och lämna uppgifter som kan vara av betydelse enligt 9 kap. 3 § ÄktB. Det innebär att makarna ska redovisa allt de har till förfogande som den andre maken har rätt till. Om det behövs för att skydda den ena makens rätt vid bodelning ska domstolen på begäran sätta den andra makens egendom eller del därav under särskild förvaltning enligt 9 kap. 8 § ÄktB.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga

Jag vill bli kontaktad via:


Integritetspolicy


Sök i vår frågedatabas