Hur gör jag för att skilja mig från en amerikansk man?

Hej,

Jag är gift med en amerikansk man men vill nu skilja mig. Jag bodde och jobbade i USA under 2015, träffade min man 2016 och vi gifte oss 2018. Efter 9 månaders äktenskap flyttade jag sedan hem igen. Han kommer nog inte vilja gå med på att skiljas men vi har inte träffats på 6 månader då han bor kvar i USA och jag i Sverige.

Min fråga är vart jag ska vända mig för att få bästa hjälp att få igenom en skilsmässa?

Hej och tack för din fråga,

När man som svensk gifter sig med någon utanför EU blir lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL) tillämplig. Enligt 1 kap. 7 § IÄL ska ett äktenskap som ingåtts utomlands även erkännas i Sverige, så länge det är giltigt i det land där äktenskapet ingicks. Är äktenskapet att anse som giltigt kan man som svensk medborgare och bosatt i Sverige få ansökan om äktenskapsskillnad prövad i svensk domstol och enligt svensk lag, se 3 kap. 2 och 4 §§ IÄL. Detta innebär att reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB) blir aktuella.

Enligt svensk rätt krävs inte båda makarnas samtycke för att kunna skiljas utan den ena maken kan själv ansöka om skilsmässa hos tingsrätten. Om det endast är den ena maken som skriver under ansökan kan skilsmässan fastställas först efter 6 månaders betänketid, detta enligt 5 kap. 2 § ÄktB. Efter att 6 månader har gått måste den maken som vill skiljas inom 1 år framställa ett nytt yrkande om detta för att dom om skilsmässa ska kunna meddelas, se 5 kap. 3 § ÄktB. En annan bestämmelse i svensk rätt som kan bli aktuell när ett äktenskap varit kortvarigt är jämkningsregeln i 12 kap. 1 § ÄktB. Denna innebär att en rikare make kan få behålla mer av sin egendom i en bodelning med hänsyn till hur kort tid äktenskapet varat.

För att ansöka om skilsmässa kan man alltså vända sig till sin kommuns tingsrätt för att skicka in en stämningsansökan. Det kan vara en god idé att vända sig till en advokatbyrå för att få ett ombud som hjälper till i förfarandet med skilsmässa och bodelning samt för kontakt med ett eventuellt amerikanskt motpartsombud.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.