Hur gör jag för att träffa mina barn om pappan inte vill samarbeta?

Hej,

Hur gör jag för att träffa mina barn om pappan inte vill samarbeta?

Hej och tack för din fråga,

Barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar enligt 6 kap. 15 § Föräldrabalken (FB). Rätten till umgänge är till för barnet barnet och syftar inte på att tillgodose förälderns behov av att ha kontakt med sitt barn. Det är föräldrarnas gemensamma ansvar att tillgodose barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor hos.

För att få föräldrar att komma överens i frågor om barnet erbjuds samarbetssamtal som sköts av socialtjänsten enligt 5 kap. 3 § socialtjänstlagen och 6 kap 18 § FB.  Deltagande i samarbetssamtal är frivilligt och innebär att man inte kan tvinga ena föräldern till samtal.

Om föräldrarna inte når en samförståndslösning kan domstolen pröva frågan om umgänge. Frågor som rör vårdnad boende eller umgänge ska alltid bedömas utifrån barnets bästa enligt 6 kap 2 a § FB.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas