fbpx

Hur gör jag när barnen vill bo mer hos mig än hos pappan?

Hej,

Jag har 2 barn som växelvis i snart 9 månader. Nu vill de inte bo hos pappan varannan vecka utan vill bo hos mig mer permanent. Tidigare har jag och pappan muntligt kommit överens om att dela på veckorna men nu hävdar barnen att de inte vill ha det så längre. Barnen är 12 och 15 år. Jag är orolig att det kommer drabba mig ekonomiskt om barnen bor mer hos mig. Hur går man lättast tillväga i ett sådant läge?

Hej och tack för din fråga,

Ni kan själva komma överens om hur barnen ska bo. Kommer ni inte överens kan någon av er stämma motparten vid tingsrätten. Om barnen kommer bo mestadels hos dig har du rätt att få underhållsbidrag från pappan.

Om båda föräldrarna har vårdnaden om barnet så ska de gemensamt komma överens om var barnet ska bo. Vid beslut om t.ex. boende så ska alltid hänsyn tas till barnets bästa. Med hänsyn till barnets mognad och ålder ska även barnets vilja iakttas.[1] Praxis visar att ungefär vid tolv års ålder, beroende på det enskilda barnets mognad och övriga omständigheter, ska barnets vilja ha stor vikt vid bestämmande av var det ska bo. Om ni föräldrar är överens kan ni om ni vill vända er till familjerätten i er kommun för att få hjälp att upprätta ett skriftligt avtal men det är inget krav.

Även om ni inte är överens kan ni vända er till familjerätten för att därifrån få hjälp med att komma fram till en lösning genom samarbetssamtal. Om det inte skulle hjälpa är nästa steg att någon av er lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten för att därifrån få en dom med ett beslut om hur barnens boende ska se ut. Även domstolen kommer dock i första hand försöka få er att själva komma överens. Om du vänder dig till domstol kan det vara bra att ha ett ombud, du kan klicka r för att kontakta oss.

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid bestämmande av barns boende.

Skulle det bli så att du har barnen större delen av tiden har du rätt att få underhållsbidrag av pappan.[2] I första hand är det du och pappan som kommer överens om vad han ska betala i underhållsbidrag men kommer ni inte överens kan ni vända er till tingsrätten som genom dom fastslår ett belopp för bidraget.[3] Om pappan inte vill betala något underhållsbidrag kan du vända dig till Försäkringskassan för att få utbetalt underhållsstöd.[4] Försäkringskassan kommer då kräva tillbaka hela eller delar av det belopp de betalat ut till dig av pappan.[5]

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 6 kap 2 a § föräldrabalken (FB).
[2] 7 kap. 2 § 1 st. FB.
[3] 7 kap. 2 § 2 st. FB.
[4] 18 kap. 2 § socialförsäkringsbalken (SFB).
[5] 17 kap. 2 § SFB.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas