Hur gör jag om jag inte är nöjd med ett LVU-beslut?

Hej,

Min fundering är om man verkligen får döma till LVU när inga konkreta orsaker kan visas och då beslutet är grundat på ett falskt och helt felaktigt utredningsunderlag som består av mestadels lögner?

Hej och tack för din fråga,

Enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ska ett barn omhändertas om det finns en påtaglig risk för att barnets hälsa och utveckling skadas antingen på grund av brister i hemmiljön eller på grund av den unges eget beteende, 2-3 § LVU.

I det fall man anser att beslutet om att omhänderta ett barn är felaktigt har man   rätt att överklaga, 41 § LVU. Socialnämndens beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol och förvaltningsrättens beslut kan i sin tur överklagas till kammarrätten. Inget prövningstillstånd krävs för att ärendet ska tas upp.

När ett barn blivit omhändertaget enligt LVU har föräldrarna oftast rätt till ett offentligt biträde, det vill säga en jurist eller advokat som staten betalar för.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas