Hur gör jag om jag vill ta upp en vårdnadstvist igen?

Hej!

Vart ska jag vända mig om jag vill ta upp en vårdnadstvist igen som jag anser är väldigt fel från början?

Hej och tack för din fråga,

Jag tolkar din situation som att ett beslut om vårdnad har meddelats i domstol. Ett beslut som har fattats kan överklagas inom 3 veckor.[1]

Om man vill ha ändring i vårdnaden efter att domstolen har fattat ett beslut och det inte längre är möjligt att överklaga beslutet får man inleda en ny vårdnadstvist. Om du anser att den förra vårdnadstvisten inte gick korrekt till kan du alltså pröva frågan igen. Du får i sådant fall lämna en stämningsansökan till tingsrätten. Det finns ingen begränsning i hur många gånger man kan väcka talan men om inga omständigheter har förändrats är det möjligt att talan avvisas på grund av att talan är uppenbart ogrundad.[2]

Föräldrarna kan gemensamt avtala om att ändra på vårdnaden om ett barn, om socialnämnden godkänner avtalet.[3] Om föräldrarna inte kommer överens om vårdnaden kan de få hjälp genom att vända sig till familjerätten för att be om samarbetssamtal. Annars är det rätten som får besluta om det ska vara gemensam vårdnad eller om någon av föräldrarna ska få ensam vårdnad.[4] Det är alltid vad som är för barnets bästa som är avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge.[5]

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 50 kap. 1 § RB
[2] 42 kap. 5 § RB
[3] 6 kap. 6 § FB
[4] 6 kap. 5 § FB
[5] 6 kap. 2 a § FB

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas