Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Hur gör man ett spårbyte från asylsökande till att ansöka om arbetstillstånd?

Datum: 29/04/2020

Hej,

Jag söker just nu asyl på grund av omständigheter i mitt land. Jag har inte fått asyl än och min adovokat säger att jag inte kommer att få det. Jag vill ansöka om arbetstillstånd eftersom jag har ett jobb just nu. Kan min advokat hjälpa mig med det?

Hej och tack för din fråga,

Enligt Utlänningslagen 2 kap. 7 § är huvudregeln att det krävs ett arbetstillstånd om en utlänning vill arbeta i Sverige. Det är ett tillstånd som ger utlänningen rätt att utföra arbete i landet under en viss period. Ansökan om arbetstillstånd ska som huvudregel redan ha beviljats innan inresa. Om asylsökande fått avslag på ansökan om asyl och har fått ett lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning kan den sökande i vissa fall ansöka om arbetstillstånd utan att lämna Sverige.

För att få arbetstillstånd ska utlänningens ansökan om arbetstillstånd ha kommit in till Migrationsverket senast fjorton dagar efter att beslutet på ansökan om asyl har fått laga kraft.

För att beviljas arbetstillstånd ska samtliga av följande punkter vara uppfyllda:

  • Tredjelandsmedborgaren ska ha ett giltigt pass.
  • Tredjelandsmedborgaren ska ha erbjudits ett arbete med arbetsvillkor som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.
  • Tredjelandsmedborgaren ska ha erbjudits lön som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.
  • Tredjelandsmedborgaren ska erbjudas en anställning som gör det möjligt för honom/henne att försörja sig.
  • Tredjelandsmedborgarens arbetsgivare ska ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för honom/henne när han/hon påbörjar anställningen.

Därtill föreligger ytterligare krav för arbetsgivaren. För att beviljas arbetstillstånd ska arbetsgivaren:

  • Annonsera tjänsten i Sverige och inom EU/EES och Schweiz under minst tio dagar.
  • Skapa ett anställningserbjudande och ge berörd facklig organisation tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren.

Som offentligt biträde ingår det inte i förordnandet att bistå sin huvudman i ett spårbyte och att ansöka om arbetstillstånd. Det är en skild process från asylärendet och om utlänningen önskar biträde av ett ombud får det finansieras genom privata medel.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.