fbpx

Hur gör man för att en bostadsrätt som är köpt inom äktenskapet ska bli enskild egendom?

Hej,

Jag har köpt bostadsrätt inom äktenskapet, men vill att den ska vara min enskilda egendom. Hur gör man för att bostadsrätten ska bli enskild egendom?

Hej och tack för din fråga,

Bostadsrätten kan göras till din enskilda egendom genom att ni upprättar ett äktenskapsförord. Äktenskapsförordet behöver vara skriftligt, det ska undertecknas av dig och din make och det ska registreras hos Skatteverket.

Huvudregeln är att all den egendom som ett gift par äger är giftorättsgods.[1] Om makarna är överens om att egendom som har köpts inom äktenskapet ska vara enskild egendom kan de upprätta ett äktenskapsförord. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt ska det vara skriftligt, det ska undertecknas av båda makarna och det ska registreras hos Skatteverket.[2]

För att egendom, exempelvis makarnas bostad, ska kunna bli ena makens enskilda egendom måste bostaden vara den makens giftorättsgods. Det innebär att om makarna har köpt halva bostaden var så kan enbart halva bostaden vara den ena makens enskilda egendom. Ett äktenskapsförord kan alltså inte göra att den ena makens giftorättsgods blir till den andra makens enskilda egendom.[3]

Att bostaden görs till enskild egendom innebär att bostadens värde inte ska delas upp mellan makarna vid en bodelning.[4] Även om det finns ett äktenskapsförord om att bostaden ska vara enskild egendom kan makarna dock, vid en framtida bodelning, komma överens om att den ändå ska ingå i bodelningen.[5]

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 7 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB).
[2] 7 kap. 3 § ÄktB.
[3] 7 kap. 2 § ÄktB.
[4] 10 kap. 1 § ÄktB.
[5] 10 kap 4 § ÄktB.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas