Tillbaka Ställ en fråga

Hur görs en bodelning om vi har ett äktenskapsförord?

Hej,

Vi har skrivit ett äktenskapsförord där det bl.a. står att mitt ex inte ska få några pengar om huset som jag ska behålla säljs. Hur gör vi då en bodelning? Hur går vi vidare för att skiljas?

Hej och tack för din fråga!

Om ni är överens om att ni vill skiljas har ni rätt till äktenskapsskillnad enligt reglerna i 5 kap i äktenskapsbalken. Om ni har gemensamma barn som är under 16 år eller den ena av er motsätter sig skilsmässa krävs det först en betänketid på sex månader innan äktenskapsskillnaden går igenom.

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs det att det är skriftligt, att det undertecknats av båda makarna och att det registrerats hos Skatteverket. Om de tre kriterierna är uppfyllda är ert äktenskapsförord giltigt och ska således gälla före äktenskapsbalkens regler om bodelning. I bodelningen ska ert giftorättsgods fördelas mellan er. Som giftorättsgods räknas allting förutom det som anses vara enskild egendom. Som enskild egendom betraktas bland annat egendom som undantagits från giftorättsgodset genom äktenskapsförord. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes.

Du får gärna återkomma till oss genom att boka en tid för inledande rådgivning om du har fler frågor.

Vänliga hälsningar
Zeijersborger & Co

Fråga advokaten

010-33 33 888