Hur hanteras en gemensam skuld vid skilsmässa?

Hej,

Jag ligger i skilsmässa som snart blir klar efter 6 månaders betänketid eftersom vi har ett gemensamt barn. Vårt gemensamma hus är sålt och vi har delat på vinsten. Det har sedan visat sig att det finns ett annat banklån som är taget i båda våra namn. Min exmake kräver mig på pengar varje månad men vägrar uppge skuldens totala storlek. Vad ska jag göra?

Hej och tack för din fråga,

Vid en äktenskapsskillnad (skilsmässa) ska som regel en bodelning göras enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, se 10 kap. 1 § ÄktB. Giftorättsgods är all egendom som inte gjorts till enskild egendom, exempelvis genom testamente eller äktenskapsförord, se 7 kap. 1-2 §§ ÄktB.

Både tillgångar och skulder ska tas med i en bodelning och innan egendomen fördelas ska makarnas skulder avräknas. Vardera make svarar för sina egna skulder enligt 1 kap. 3 § ÄktB och finns gemensamma lån ska vardera make svara för hälften av lånet. Efter avräkning av skulder läggs giftorättsgodset samman och delas lika mellan makarna, se 11 kap. 3 § ÄktB.

Vardera maken får vid en bodelning avräkna sina skulder från sitt giftorättsgods, se 11 kap 2 § ÄktB. Om en makes skuld hänförs sig till makens enskilda egendom ska skulden i första hand avräknas mot denna och inte mot giftorättsgodset, se 11 kap 2 § andra stycket ÄktB.

Det eventuella överskott som blir kvar efter att vardera makens skulder har avräknats mot giftorättsgodset utgör nettobehållningen. Värdet av vardera makens nettobehållning ska läggas samman och delas lika mellan makarna, se 11 kap 3 § ÄktB.

Skulle det vara så att ditt giftorättsgods inte räcker för att täcka skulderna bestämmer man nettobehållningen för din del till noll. Detta resulterar i att din makes tillgångar är det enda som ska delas lika mellan er eftersom att dina tillgångar har använts för att täcka skulderna.

Sammanfattningsvis gäller alltså att vid en bodelning mellan er får du behålla så mycket av ditt giftorättsgods som behövs för att täcka de skulder som du har. Finns det kvar ett överskott efter att skulderna har räknats av mot giftorättsgodset delar ni på detta vilket framgår av exemplen nedan. Om dina skulder däremot överstiger värdet av ditt giftorättsgods delar ni lika på värdet av din makes giftorättsgods.

Om makarna inte kommer överens om hur bodelningen ska ske och hur tillgångar och skulder ska fördelas mellan dem kan de ansöka om en bodelningsförättare, se 17 kap. 1 § ÄktB.

Det kan tilläggas att man borde kunna ta kontakt med en bank där man står som låntagare för att få uppgifter om ett lån man har gemensamt med någon. Den information man får därifrån kan sedan hjälpa till att avgöra om man vill utföra bodelning på egen hand eller om en bodelningsförrättare är att föredra för att det ska gå rätt till.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.