fbpx

Hur hanteras skulder vid bodelning?

Hej,

Jag och min fru står båda som låntagare på en husbil. Om vi skiljer oss vem får betala skulden på husbilen?

Hej, och tack för din fråga!

Vardera maken råder över sin egendom och svarar för sina skulder enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 1:3.

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning enligt ÄktB 9:1.  Det som ingår i bodelningen är makarnas giftorättsgods enligt ÄktB 10:1. Eventuell enskild egendomen ska inte ingå i bodelningen.

Vardera maken får vid bodelningen avräkna sina skulder från sitt giftorättsgods enligt ÄktB 11:2. Om makes skuld hänför sig till makens enskilda egendom ska skulden i första hand avräknas mot denna och inte mot giftorättsgodset enligt ÄktB 11:2.

Det överskott som blir kvar efter att vardera makens skulder har avräknats mot giftorättsgodset utgör nettobehållningen. Värdet av makarnas nettobehållning läggs ihop med varandra och delas därefter lika mellan makarna enligt ÄktB 11:3.

För de fall att ditt giftorättsgods inte räcker för att täcka skulderna bestämmer man nettobehållningen för din del till noll. Konsekvensen av detta är att din makes tillgångar är det enda som ska delas lika mellan er eftersom att dina tillgångar har använts för att täcka skulderna.

Med vänliga hälsningar

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas